Cổng thông tin điện tử Ban Dân Tộc

Thời sự

Xem với cỡ chữAA

Đoàn kiểm tra Ban Dân tộc kiểm tra UBND xã Vĩnh Điều, huyện Giang Thành về thực hiện Chương trình 135, Quyết định 755/QĐ-TTg, Quyết định 102/QĐ-TTg

(10:00 | 06/08/2018)

 

Thực hiện chương trình kế hoạch kiểm tra năm 2018, Ban Dân tộc thành lập Đoàn kiểm tra kiểm tra UBND xã Vĩnh Điều, huyện Giang Thành (Quyết định số 44/QĐ-BDT ngày 17/7/2018 của Trưởng Ban Dân tộc về thành lập Đoàn kiểm tra kiểm tra Chương trình 135, Quyết định 755/QĐ-TTg, Quyết định 102/QĐ-TTg)

Đoàn kiểm tra do đồng Chí Danh Hoàng Duyên, Phó Trưởng Ban làm Trưởng Đoàn, tham gia cùng với Đoàn có đồng chí Huỳnh Thanh Tâm, Trưởng Phòng Phát Triển Nông thôn- Chi cục Phát Triển Nông Thôn, Sở Nông nghiệp tỉnh và cùng các đồng chí thuộc các phòng chuyên môn của Ban Dân tộc.

Trong buổi làm việc Đoàn Kiểm tra đi kiểm tra thực tế Chương trình 135; Về cấp phát bồn nước sinh hoạt phân tán theo Quyết định 755/QĐ-TTg và hỗ trợ trực tiếp cho hộ nghèo theo Quyết định 102/QĐ-TTg.

 

 

b7c94d353befdab183fe.jpg

Đồng chí Danh Hoàng Duyên, Phó Trưởng Ban, Trưởng Đoàn cùng đoàn đi kiểm tra thực tế tại các ấp.cfee9f09e9d3088d51c2.jpg 

Qua công tác kiểm tra cho thấy lãnh đạo đã quan tâm chỉ đạo lãnh đạo thực hiện các chương trình, chính sách có hiệu quả xã phối hợp với đoàn thể và các ấp trong việc chọn danh mục đầu tư xây dựng phù hợp với thực tế, bình xét hộ thụ hưởng tại các ấp đúng đối tượng, đảm bảo công khai, dân chủ, phù hợp với tình hình thực tế và nhu cầu của người dân; các mô hình hỗ trợ phát triển sản xuất đã giúp cho người dân có thu nhập, đời sống vật chất và tinh thần của hộ nghèo, hộ đồng bào dân tộc của xã ngày càng được cải thiện, thu nhập kinh tế ngày được nâng lên đã góp phần vào công tác giảm nghèo của xã.

 

           Tuy nhiên bên cạnh những mặt đạt được trong quá trình triển khai thực hiện còn gặp nhiều khó khăn: tất cả các công trình từ xây dựng cơ sở hạ tầng đến duy tu, sửa do Ban quản lý dự án huyện làm chủ đầu tư lập báo cáo kinh tế kỹ thuật, tư vấn giám sát, xã chỉ là đơn vị sử dụng nên chất lượng công trình xã việc thực hiện giám sát cộng đồng ở một số công trình, dự án của xã còn hạn chế; bên cạnh đó công tác lãnh chỉ đạo và kiểm tra của xã đôi lúc chưa chặc chẽ, chưa kịp thời; việc thành lập nhóm hộ để cùng giúp nhau hổ trợ phát triển sản xuất còn gặp nhiều khó khăn; mặt khác việc tham gia đóng góp vốn đối ứng để hộ dân tham gia mô hình chăn nuôi thực hiện lại càng khó khăn; công tác triển khai thực hiện và báo cáo kết quả đôi khi vẫn còn chậm.

Lãnh đạo UBND xã Vĩnh Điều cơ bản thống nhất với những ý kiến đóng góp của Đoàn Kiểm tra đối với xã đồng thời sẽ khắc phục những sai sót và rút kinh nghiệm trong quá trình triển khai thực hiện.

                                                   

 239e836ff5b514eb4da4.jpg

( Đ/c Lâm, chủ tịch UBND xã Vĩnh Điều phát biểu tiếp thu)

Đoàn kiểm tra Ban Dân tộc sẽ tiếp tục kiểm tra các xã Nam Yên huyện An Biên, xã Vĩnh Phước B huyện Gò Quao, xã Hòa Chánh huyện U Minh Thượng trong thời gian sắp tới (Quý III/2018).