Cổng thông tin điện tử Ban Dân Tộc

Thời sự

Xem với cỡ chữAA

Buổi công bố Kết luận của Đoàn Thanh tra Ban Dân tộc tại UBND xã Bàn Tân Định, huyện Giồng Riềng

(09:15 | 13/07/2018)

 

Thực hiện chương trình kế hoạch thanh tra năm 2018, sau thời gian thanh tra theo Quyết định số 32/QĐ-BDT ngày 04 tháng 5 năm 2018 của Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Kiên Giang về thành lập Đoàn thanh tra việc thực hiện chính sách cấp phát bồn chứa nước diện phân tán cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo và hộ nghèo năm 2016 theo Quyết định số 755/QĐ-TTg ngày 20/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ, tại UBND xã Bàn Tân Định, huyện Giồng Riềng. 

fa69fbd0c5f524ab7de4.jpg

Đồng chí Danh Hoàng Duyên, Phó Trưởng Ban, Trưởng Đoàn Thanh tra chủ trì và công bố Kết luận thanh tra

 

Đồng chí Danh Hoàng Duyên, Phó Trưởng Ban, Trưởng Đoàn Thanh tra chủ trì buổi công bố Kết luận thanh tra. Tham dự có các thành viên của Đoàn Thanh tra, người giám sát đoàn Thanh tra và đơn vị được thanh tra. Qua thanh tra, đồng chí Danh Hoàng Duyên chỉ đạo sớm triển khai thực hiện theo nội dung Kết luận thanh tra đã chỉ rõ, kịp thời khắc phục một số tồn tại, tổ chức rút kinh nghiệm để thực hiện tốt hơn.

Qua thanh tra cho thấy UBND xã Bàn Tân Định đã có nhiều cố gắn trong chỉ đạo, triển khai thực hiện. Trong điều kiện đối tượng có nhu cầu thụ hưởng nước sinh hoạt nhiều, thời gian thống kê ngắn, giao thông đi lại khó khăn, dân cư sống rãi rác theo kênh rạch; trình độ cán bộ tổng hợp, thống kê còn nhiều hạn chế về chuyên môn, nhưng UBND xã đã kịp thời tổ chức hội nghị triển khai quán triệt, ban hành các văn bản chỉ đạo, phân công giao nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên xuống giúp ấp rà soát đối tượng, tiến hành lập danh sách đối tượng của từng ấp,tăng cường công tác kiểm tra theo dõi việc lập danh sách đối tượng củng như cấp phát và thanh quyết toán theo quy định.

           Tuy nhiên bên cạnh những mặt đạt được trong quá trình triển khai thực hiện còn nhiều sai sót, việc chỉ đạo chưa thật sự sâu sát: Công tác tuyên truyền về chính sách hỗ trợ theo Quyết định số 755 /QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ chưa được thực hiện tốt, một số người dân chưa hiểu rõ ý nghĩa của chính sách hỗ trợ này (phản ánh của người dân); Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của UBND xã chưa thường xuyên, chặt chẽ nhất là công tác kiểm tra, rà soát đối tượng thụ hưởng và việc sử dụng bồn của đồng bào nên dẫn đến sai sót….

            Lãnh đạo UBND xã Bàn tân Định đã thống nhất với nội dung Kết luận thanh tra, đồng thời cam kết chỉ đạo các đơn vị, bộ phận liên quan khẩn trương thực hiện nghiêm túc các nội dụng kết luận và kiến nghị trong Kết luận thanh tra và báo cáo kết quảthực hiện chính sách cấp phát bồn chứa nước diện phân tán cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo và hộ nghèo năm 2016 theo Quyết định số 755/QĐ-TTg ngày 20/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ theo đúng quy định./.