Cổng thông tin điện tử Ban Dân Tộc

Thời sự

Xem với cỡ chữAA

Lùi thời gian trình dự án Luật Biểu tình sang kỳ họp thứ 11

(10:53 | 08/06/2015)

 Dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội năm 2016, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh khóa XIII và năm 2015 đã được Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Phan Trung Lý trình bày tại phiên họp sáng 21-5 của Quốc hội.

 Theo đó, căn cứ vào tình hình chuẩn bị, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đề nghị Quốc hội cho lùi thời gian trình dự án Luật Biểu tình từ kỳ họp thứ 9 sang kỳ họp thứ 11, còn dự án Luật về Hội thì giữ thời hạn trình tại kỳ họp thứ 10 theo đúng Nghị quyết của Quốc hội.

UBTVQH cũng đề nghị đẩy dự án Luật Khí tượng, thủy văn từ cho ý kiến tại kỳ họp thứ 10 lên cho ý kiến tại kỳ họp thứ 9 và thông qua tại kỳ họp thứ 10 theo đề nghị của Chính phủ.

 Về 9 dự án Chính phủ đề nghị bổ sung vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2015 và Chương trình nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII, UBTVQH nhận thấy, theo Nghị quyết số 70/2014/QH13 của Quốc hội, số lượng dự án trong Chương trình năm 2015 đã quá nhiều (Quốc hội thông qua 28 dự án và cho ý kiến 26 dự án).

Sau khi cân nhắc một cách toàn diện cả về sự cần thiết ban hành, phạm vi, nội dung sửa đổi của từng dự án cũng như yêu cầu đặt ra đối với công tác xây dựng pháp luật, UBTVQH đề nghị Quốc hội cho bổ sung vào Chương trình năm 2015 hai dự án luật thuộc Chương trình nhiệm kỳ XIII, gồm các dự án: Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu (sửa đổi) (xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 10 theo quy trình tại một kỳ họp); Luật Dược (sửa đổi) (trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 10 và thông qua tại kỳ họp thứ 11). Đối với dự án Luật Cảnh vệ đề nghị đưa vào Chương trình cho ý kiến tại kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XIV.

Đối với các dự án Chính phủ đề nghị bổ sung vào Chương trình năm 2015 mà chưa có trong Chương trình nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII, đề nghị chỉ bổ sung những dự án thật sự cần thiết, đáp ứng yêu cầu của cuộc sống, đã được chuẩn bị kỹ và bảo đảm chất lượng. Cụ thể là các dự án: Pháp lệnh quản lý thị trường; Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 1269/2011/NQ-UBTVQH12 ngày 14/7/2011 về biểu thuế bảo vệ môi trường (đã được Ủy ban thường vụ Quốc hội xem xét, thông qua tại phiên họp tháng 3/2015) và Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 712/2013/ UBTVQH13 ngày 16/12/2013 về việc ban hành biểu mức thuế suất thuế tài nguyên.

 Về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về kiểm soát thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn, UBTVQH tán thành với sự cần thiết trình Quốc hội ban hành văn bản pháp luật để thực hiện Điều 53 của Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2004 (sửa đổi, bổ sung năm 2012): "Chính phủ trình Quốc hội ban hành văn bản quy phạm pháp luật về kiểm soát thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn". Tuy nhiên, hiện nay Đề án cơ chế kiểm soát thu nhập đối với người có chức vụ, quyền hạn đang trong giai đoạn xây dựng, hoàn chỉnh. Do vậy, đề nghị xem xét việc ban hành văn bản quy định về vấn đề này khi xem xét việc sửa đổi Luật Phòng, chống tham nhũng hoặc đưa nội dung này vào dự thảo Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi).

Danh sách các dự án luật, pháp lệnh UBTVQH đề nghị điều chỉnh

* Bổ sung vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII các dự án sau đây:

1. Pháp lệnh quản lý thị trường.

2. Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 1269/2011/NQ-UBTVQH12 ngày 14/7/2011 về biểu thuế bảo vệ môi trường (đã được Ủy ban thường vụ Quốc hội xem xét, thông qua tại phiên họp tháng 3/2015).

3. Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 712/2013/UBTVQH13 ngày 16/12/2013 về việc ban hành biểu mức thuế suất thuế tài nguyên.

* Điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2015 như sau:

1. Bổ sung vào Chương trình năm 2015 các dự án:

- Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu (sửa đổi) thông qua tại kỳ họp thứ 10 theo quy trình tại một kỳ họp Quốc hội.

- Luật dược (sửa đổi) cho ý kiến tại kỳ họp thứ 10.

-  Pháp lệnh quản lý thị trường.

- Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 1269/2011/NQ-UBTVQH12 ngày 14/7/2011 về biểu thuế bảo vệ môi trường (đã được Ủy ban thường vụ Quốc hội xem xét, thông qua tại phiên họp tháng 3/2015).

- Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 712/2013/UBTVQH13 ngày 16/12/2013 về việc ban hành biểu mức thuế suất thuế tài nguyên.

*  Điều chỉnh thời hạn trình Quốc hội:

- Chuyển dự án Luật khí tượng thủy văn từ Chương trình cho ý kiến tại kỳ họp thứ 10 lên Chương trình cho ý kiến tại kỳ họp thứ 9, thông qua tại kỳ họp thứ 10.

- Lùi thời hạn trình dự án Luật Biểu tình từ Chương trình cho ý kiến tại kỳ họp thứ 9 sang Chương trình cho ý kiến tại kỳ họp thứ 11.