Cổng thông tin điện tử Ban Dân Tộc

Cộng đồng

Xem với cỡ chữAA

Quyết định phê duyệt danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số năm 2021 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

(14:00 | 21/01/2021)

Thực hiện Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg ngày 6/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí lựa chọn, công nhận người có uy tín và chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số. Ngày 20/01/2021 UBND tỉnh Kiên Giang đã ký ban hành Quyết định số 151/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số năm 2021 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

Quyết định phê duyệt danh sách gồm 280 người (giảm 02 người so với năm 2020), trong đó: Nam 269 người, Nữ 11 người.

Bao gồm các dân tộc: Kinh, Khmer, Hoa và dân tộc Chăm, trong đó:

+ Dân tộc Kinh 15 người (có 01 nữ);

+ Dân tộc Khmer 235 người (có 08 nữ);

+ Dân tộc Hoa 29 người (có 02 nữ);

+ Dân tộc Chăm có 01 người.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 315/QĐ-UBND ngày 10 tháng 02 năm 2020 của Chủ tịch UBND tỉnh./.

 

T.Hoa (Văn phòng) 


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; 151_QD-UBND.pdf