Cổng thông tin điện tử Ban Dân Tộc

Cộng đồng

Xem với cỡ chữAA

Tập huấn nâng cao năng lực cộng đồng thuộc Chương trình 135 tại huyện An Biên

(14:24 | 15/10/2020)

Thực hiện Quyết định số 1871/QĐ-UBND ngày 11/8/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang phê duyệt Kế hoạch tập huấn nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ cơ sở ở các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu, ấp đặc biệt khó khăn thuộc Chương trình 135 năm 2020.

Ngày 14/10/2020 Ban dân tộc tỉnh Kiên Giang đã tổ chức Hội nghị tập huấn nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ cơ sở thuộc Chương trình 135 năm 2020 trên địa bàn huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang; với sự tham gia của trên 90 học viên là ban giám sát cộng đồng xã, đại diện cộng đồng, lãnh đạo tổ, nhóm; cán bộ chi hội đoàn thể, cộng tác viên giảm nghèo; các tổ duy tu, bảo dưỡng công trình hạ tầng tại ấp, khu phố; người có uy tín trong cộng đồng và người dân, ưu tiên người dân tộc thiểu số và phụ nữ trong các hoạt động nâng cao năng lực; cán bộ xã và ấp, khu phố (bao gồm cả cán bộ luân chuyển, cán bộ tăng cường), cán bộ khuyến nông, thú y cấp xã và thôn ưu tiên cán bộ là người dân tộc thiểu số và phụ nữ trong các hoạt động nâng cao năng lực.

 

Đồng chí Danh Phúc – Trưởng ban, Ban Dân tộc tỉnh phát biểu khai mạc Hội nghị tập huấn

Hội nghị tập huấn tại huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang sẽ diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 14/10/2020 đến ngày 16/10/2020.

Tại Hội nghị tập huấn, học viên được tiếp thu các chuyên đề về thực hiện Chương trình 135 giai đoạn 2016-2020 cụ thể là:

Chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về giảm nghèo bền vững trên địa bàn thực hiện Chương trình 135; Công tác tuyên truyền vận động thực hiện chính sách xóa đói giảm nghèo và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn Chương trình 135 giai đoạn 2016-2020; Việc thực hiện quy trình giám sát và quản lý tài chính Chương trình 135; Chuyên đề lập kế hoạch có sự tham gia của cộng đồng trong xây dựng kế hoạch và thực hiện Chương trình 135 giai đoạn 2016-2020. Đồng thời tìm hiểu các nội dung về Bình đẳng giới và tiếp cận nhân học trong thực hiện Chương trình 135 giai đoạn 2016-2020.

Bên cạnh đó, học viên sẽ được nghe báo cáo viên phổ biến các Nghị quyết như: Nghị quyết số 88/2019/QH14 ngày 18/11/2019 của Quốc hội phê duyệt Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030; Nghị quyết số 120/2020/QH14 ngày 19/6/2020 của Quốc hội phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030 và Nghị quyết số 12/NQ-CP ngày 15/02/2020 của Chính phủ triển khai thực hiện Nghị quyết số 88/2019/QH14 ngày 18/11/2019 của Quốc hội về phê duyệt Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030.

Toàn cảnh của lớp tập huấn tại huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang

Qua Hội nghị tập huấn, các học viên được trang bị tài liệu, kiến thức, kỹ năng và trao đổi, thảo luận, học hỏi kinh nghiệm để tham gia tổ chức thực hiện các chính sách tại địa phương đạt hiệu quả cao. Nâng cao năng lực quản lý cộng đồng, tuyên truyền vận động đồng bào dân tộc thiểu số vùng đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh thực hiện tốt các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, đưa các chính sách dân tộc đi vào cuộc sống./.