Cổng thông tin điện tử Ban Dân Tộc

Cộng đồng

Xem với cỡ chữAA

Kỳ họp thứ 21 (kỳ họp chuyên đề) Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021

(13:34 | 04/09/2020)

Sáng ngày 04/9, tại Hội trường lớn Tỉnh uỷ, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021. Các đồng chí: Đặng Tuyết Em, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Giang Văn Phục, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì kỳ họp.

Tại kỳ họp, các đại biểu đã được nghe 15 Tờ trình Ủy ban nhân dân tỉnh về chủ trương đầu tư và cho ý kiến để Chấp thuận chủ trương: (1) điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020; điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2020; điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2020 (nguồn vốn sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia); (2) điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư 11 Dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh; (3) điều chỉnh quy hoạch phân khu xây dựng Khu du lịch sinh thái bãi Cửa Cạn và Cửa Dương, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang tỷ lệ 1/2000, quy mô 163,19 ha.

Ngoài ra, tại kỳ họp này, Thường trực HĐND trình HĐND tỉnh xem xét cho miễn nhiệm chức Trưởng Ban Kinh tế-Ngân sách HĐND tỉnh đối với ông Nguyễn Lưu Trung, do thay đổi công tác; giới thiệu bà Lê Hồng Thắm, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Châu Thành, nhiệm kỳ 2020-2025, bầu giữ chức Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khoá IX, nhiệm kỳ 2016-2021. Uỷ ban nhân dân tỉnh trình HĐND tỉnh xem xét miễn nhiệm Uỷ viên Uỷ ban nhân dân đối với ông Nguyễn Xuân Lộc, do nghỉ hưu; bầu bổ sung Uỷ viên Uỷ ban nhân dân đối với ông Phùng Quốc Bình, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường và ông Nguyễn Lưu Trung, Giám đốc Sở Tài chính.

Trên cơ sở báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế-Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh, các đại biểu đã thảo luận và biểu quyết thông qua 15 Nghị quyết.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Đặng Tuyết Em, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, đề nghị các vấn đề đưa ra được đại biểu HĐND tỉnh thảo luận đi đến thống nhất và biểu quyết nhất trí. Đã thể hiện tinh thần trách nhiệm, tập trung trí tuệ cao của các đại biểu và bảo đảm nguyên tắc dân chủ theo luật định. Đồng chí Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đề nghị, Sau kỳ họp này, ủy ban nhân dân tỉnh triển khai và chỉ đạo tổ chức thực hiện dự án, bảo đảm công khai, minh bạch, đúng quy định.

PHÚC NGUYÊN