Cổng thông tin điện tử Ban Dân Tộc

Cộng đồng

Xem với cỡ chữAA

Tiếp đón Đoàn đại biểu người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số Thành phố Hồ Chí Minh giao lưu, học hỏi kinh nghiệm

(10:19 | 31/10/2019)

 

Nhằm thực hiện chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số theo Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg ngày 06 tháng 3 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ, ngày 30/10/2019, Ban Dân tộc tỉnh Kiên Giang phối hợp cùng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Tiên tiếp đón Đoàn đại biểu người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số do ông Tăng Cẩm Vinh, Phó Trưởng Ban Dân tộc thành phố Hồ Chí Minh làm Trưởng đoàn giao lưu, học tập kinh nghiệm tại thành phố Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang.

7e62603f28dace8497cb2.jpg

 

Cũng trong dịp này, Đoàn tặng 110 suất quà, mỗi suất 500.000 đồng cho người có uy tín, hộ nghèo, hộ khó khăn là đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn thành phố Hà Tiên.

 

0fdb2c8b646e8230db7f4.jpg

d6d0573f97e771b928f6.jpg

Chuyến đi đã góp phần nâng cao nhận thức của người có uy tín về lịch sử, truyền thống đầu tranh cách mạng anh hùng của dân tộc, tăng cường tình đoàn kết thống nhất giữa các dân tộc anh em, từ đó tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số tích cực lao động học tập, góp phần vào phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc.