Cổng thông tin điện tử Ban Dân Tộc

Cộng đồng

Xem với cỡ chữAA

Tập huấn nghiệp vụ và công nghệ thông tin điều tra thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2019

(14:07 | 21/08/2019)

Thực hiện Quyết định số 02/QĐ-TTg ngày 05/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án điều tra thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số, đến dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Lê Sơn Hải, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc, đồng chí Phạm Quang Vinh, Phó Tổng cục trưởng, Tổng Cục thống kê, hội nghị được tổ chức từ ngày 21 – 24/8/2019 tại thành phố Đà Lạt tỉnh Lâm Đồng.

93d55d69b111564f0f00.jpg

Mục đích của cuộc điều tra là thu thập thông tin về dân số, điều kiện nhà ở của hộ dân tộc thiểu số và các điều kiện kinh tế - xã hội nhằm phản ánh thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số để biên soạn các chỉ tiêu thống kê thuộc Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia và Hệ thống chỉ tiêu thống kê về công tác dân tộc phục vụ xây dựng và hoạch định chính sách phát triển kinh tế - xã hội cho các vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2021 - 2025.

bc3503d3ffab18f541ba.jpg

Thời điểm điều tra là 0 giờ ngày 01/10/2019, thời gian thu thập thông tin tại địa bàn bắt đầu từ ngày 01/10/2019 và kết thúc chậm nhất vào ngày 31/10/2019. Phương pháp thu thập thông tin dùng phiếu hộ trong Điều tra dân tộc thiểu số năm 2019 áp dụng phương pháp phỏng vấn trực tiếp và ghi thông tin vào phiếu điều tra điện tử được thiết kế trên máy tính bảng hoặc điện thoại thông minh (viết gọn là CAPI).