Cổng thông tin điện tử Ban Dân Tộc

Cộng đồng

Xem với cỡ chữAA

QUYẾT ĐỊNH: Về việc phê duyệt kết quả rà soát hộ nghèo và hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều năm 2018 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

(14:47 | 13/02/2019)


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   2993_QD-UBND.signed phê duyệt kết quả rà soát hộ nghèo.pdf