Cổng thông tin điện tử Ban Dân Tộc

Cộng đồng

Xem với cỡ chữAA

Lịch làm việc của Lãnh đạo Ban từ ngày 05/11/2018 đến 09/11/2018

(09:00 | 05/11/2018)

 

Lãnh đạo Ban

 


Ngày

Trưởng Ban

Danh Vuông

Phó Trưởng Ban

Danh Hoàng Duyên

 Phó Trưởng Ban

Danh Tha

Phó Trưởng Ban

Thứ hai

05/11/2018

 

Xử lý công việc tại cơ quan

Xử lý công việc tại cơ quan

Dự Hội nghị tổng kết diễn tập khu vực phòng thủ cấp huyện tại BCHQS tỉnh

Thứ ba

06/11/2018

 

Xử lý công việc tại cơ quan

Xử lý công việc tại cơ quan

Xử lý công việc tại cơ quan

Thứ tư

07/11/2018

 

Dự họp Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ

 

Dự tổng kết 10 năm thi hành luật phòng, chống bạo lực gia đình tại UBND tỉnh

Thứ năm

08/11/2018

 

 

Họp chi bộ thường lệ

Thứ sáu

09/11/2018

 

Xử lý công việc tại cơ quan

Xử lý công việc tại cơ quan

Xử lý công việc tại cơ quan