Cổng thông tin điện tử Ban Dân Tộc

Cộng đồng

Xem với cỡ chữAA

QUYẾT ĐỊNH: Về việc công nhận danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tôn vinh Chương trình "Điểm tụa bản làng"

(10:32 | 24/08/2018)

 2018-08-24 (1).png

2018-08-24 (2).png