Cổng thông tin điện tử Ban Dân Tộc

Cộng đồng

Xem với cỡ chữAA

QUYẾT ĐỊNH: Về việc phê duyệt danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số năm 2018 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

(10:28 | 24/08/2018)

 2018-08-24.png

DANH SÁCH ĐẦY ĐỦ TẠI Ở TỆP TIN ĐÍNH KÈM BÊN DƯỚI


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   1668_QD-UBND.signed.pdf