Cổng thông tin điện tử Ban Dân Tộc

Cộng đồng

Xem với cỡ chữAA

Cuộc thi tìm kiếm "Ý tưởng chuỗi giá trị" dành cho cộng động dân tộc thiểu số (2018 - 2019)

(09:12 | 30/07/2018)

 

CUỘC THI TÌM KIẾM “Ý TƯỞNG CHUỖI GIÁ TRỊ” DÁNH CHO CỘNG ĐỒNG DÂN TỘC THIỂU SỐ

(2018 – 2019)

Ủy ban Dân tộc (UBDT) tổ chức Cuộc thi “Ý tưởng chuỗi giá trị (VCIC)” nhằm tìm kiếm những ý tưởng sáng tạo hướng đến mục tiêu thoát nghèo, vươn lên làm giàu và phát triển kinh tế xã hội đối với đồng bào dân tộc thiểu sô (DTTS) tại Việt Nam. Cuộc thi được Ngân Hàng Thế Giới và Chính Phủ Australia tài trợ thông qua Chương trình hợp tác Đối tác Australia – Ngân Hàng Thế Giới Giai đoạn II (ABP II).

 

Mục tiêu của cuộc thi:

Nhằm hỗ trợ phát triển và thực hiện các ý tưởng đổi mới, sáng tạo của người dân tộc thiểu số Việt Nam theo định hướng phát triển thị trường và chuỗi giá trị sản phẩm. Hỗ trợ người dân tộc thiểu số với trọng tâm nâng cao vai trò của phụ nữ và thanh niên dân tộc thiểu số trong công cuộc thoát nghèo, vươn lên làm giàu cho bản thân và cộng đồng. Góp phần bảo tồn và phát huy thế mạnh từ các giá trị văn hóa, tri thức truyền thống của cộng đồng các dân tộc thiểu số Việt Nam.

 

Chủ đề trọng tâm Ý tưởng dự án:

Chủ đề 1: Tăng cường sự tham gia và hưởng lợi của đồng bào dân tộc thiểu số từ các chuỗi giá trị. Bao gồm, nhưng không giới hạn ở các ý tưởng nhằm gia tăng lợi ích cho đồng bào thiểu số như:

(i) Giới thiệu hoặc mở rộng sản xuất các sản phẩm trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số;

(ii) Ứng dụng công nghệ hoặc sáng kiến nhằm cải thiện sản xuất và tiếp cận thị trường;

(iii) Thúc đẩy các tác nhân trong chuỗi giá trị đầu tư vào đào tạo, công nghệ và quản trị hệ thống nhằm gia tăng khả năng của đồng bào dân tộc thiểu số trong việc cải thiện chất lượng sản phẩm để đáp ứng yêu cầu thị trường; thúc đẩy việc tạo dựng và hỗ trợ các cấu trúc giúp đồng bào thiểu số tiếp cận thông tin về yêu cầu thị trường, tiêu chuẩn, kiến thức về công nghệ và phương thức sản xuất mới;

(iv) Các hoạt động nhằm cải thiện khả năng hội nhập thị trường, hoặc khả năng thiết lập quan hệ hợp tác giữa các hộ sản xuất nhỏ để đáp ứng yêu cầu về số lượng và chất lượng của các doanh nghiệp tiêu thụ;

(v) Nâng cao tính minh bạch trong chuỗi giá trị nhằm xác định các điểm nghẽn và giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất cũng như khả năng sinh lời của chuỗi giá trị.

Chủ đề 2: Tạo dựng môi trường thuận lợi cho việc phát triển các chuỗi giá trị mang lại lợi ích cho cộng đồng DTTS, đặc biệt là phụ nữ và thanh niên. Ý tưởng có thể tập trung vào các vấn đề như:

(i) Hỗ trợ/huy động các cơ quan quản lý nhà nước tham gia vào cải tiến các thủ tục hành chính, quy định, tiêu chuẩn và điều luật tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp do đồng bào dân tộc thiểu số làm chủ trong quá trình đăng ký và triển khai kinh doanh ở vùng dân tộc thiểu số;

(ii) vận động điều chỉnh bổ sung các điều luật và quy định về thương mại nhằm tạo điều kiện cho người dân tộc thiểu số tăng cường khả năng sản xuất và tham gia vào các mắt xích có giá trị cao trong chuỗi giá trị.

 

Cách thức tham dự:

Ý tưởng dự thi cần hướng đến hỗ trợ và mang lại lợi ích thiết thực cho đồng bào dân tộc thiểu số, đặc biệt là phụ nữ và thanh niên. Cụ thể, ý tưởng dự thi yêu cầu thuộc một trong hai chủ đề sau:

Các cá nhân, tổ chức tham dự điền các thông tin và ý tưởng theo bảng đăng ký tham dự cuộc thi được cung cấp bởi phía Ban tổ chức.

Bảng đăng ký tham dự có thể được download trực tiếp từ website của chương trình: http://vcic4em.vn

Gửi về hộp thư điện tử: cuocthichuoigiatri@gmail.com

Hoặc theo đường bưu điện gửi về địa chỉ:

Ban tổ chức Cuộc thi Tìm kiếm Ý tưởng Chuỗi Giá trị Vụ Hợp tác Quốc tế - Ủy ban Dân tộc 
80 Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội 
SĐT: 02432115943/ 02432115942

 

Quy trình lựa chọn:

Quy trình lựa chọn bao gồm hai Vòng:

Vòng I: lựa chọn các ý tưởng dự án.

Tối đa 50 ý tưởng dự án sẽ được đưa vào danh sách rút gọn dựa trên đánh giá theo tiêu chí của Chương trình

Vòng II: lựa chọn các đề xuất dự án chi tiết được xây dựng từ các ý tưởng đã được chọn.

Ứng viên có ý tưởng được lựa chọn ở Vòng 1 sẽ được tập huấn về khởi nghiệp và hướng dẫn lập đề xuất chi tiết. Sau đó, các ứng viên sẽ phải cụ thể hoá ý tưởng thành bản đề xuất chi tiết và nộp để xem xét. Những đề xuất tốt nhất sẽ được lựa chọn.

 

Giải thưởng và chính sách hỗ trợ:

Vòng I:

Các ý tưởng vòng 1 sẽ được ban tổ chức hỗ trợ đội kĩ thuật để tư vấn triển khai dự án.

Vòng II:

·              Các ứng viên được lựa chọn thông qua Vòng I sẽ được tham gia một khóa tập huấn ngắn hạn về khởi sự kinh doanh, xây dựng kế hoạch và quản trị tài chính do phía Ban tổ chức cuộc thi cung cấp. Sau đó các ứng viên sẽ phát triển từ “Ý tưởng” ban đầu thành hoàn chỉnh “Dự án” để tham gia thi Vòng II.

·              Các ứng viên sẽ trình bày “Dự án” của mình trước ban giảm khảo.

·              Các “Dự án” được chọn trong Vòng II sẽ được hỗ trợ kinh phí để triển khai với số tiền hỗ trợ tối đa là 680,000,000 vnđ trong vòng 12 tháng triển khai ban đầu của “Dự án”.

·              Các “Dự án” được chọn trong Vòng II, sẽ được Ban tổ chức cử chuyên gia hỗ trợ và đánh giá hiệu quả trong quá trình triển khai ban đầu.
Các cá nhân được lựa chọn tài trợ sẽ được yêu cầu sử dụng Dự án của mình để đăng ký kinh doanh. Ngân hàng Thế giới sẽ chỉ cung cấp tài trợ cho pháp nhân đã được đăng ký chính thức. Trong quá trình đào tạo và hỗ trợ xây dựng Dự án, các cá nhân sẽ được Ban tổ chức hỗ trợ đăng ký kinh doanh.

 

Ứng viên hợp lệ:

Các ứng viên dưới đây có thể được coi là đủ điều kiện tham gia cuộc thi:

·              Doanh nghiệp nhỏ có đăng ký và do người dân tộc thiểu số làm chủ;

·              Hợp tác xã do người dân tộc thiểu số đứng đầu và có đa số người dân tộc thiểu số là thành viên;

·              Tổ hợp tác của nhóm người dân tộc thiểu số;

·               Các cá nhân có thể nộp ý tưởng tham gia nhưng sẽ chỉ được xem xét ở vòng xét duyệt cuối cùng sau khi đã đáp ứng các yêu cầu về đăng ký pháp nhân và được xác minh đầy đủ.

·               Ứng viên là các tổ chức phi chính phủ, tổ chức xã hội/chính trị xã hội có thể được xem xét với điều kiện.

Địa điểm:

Ứng viên có thể đăng ký và hoạt động tại bất kỳ địa điểm/khu vực nào của Việt Nam.

Một dự án có thể triển khai tại bất kỳ một địa bàn/khu vực nào của Việt Nam

 

Hoạt động và chi phí hợp lệ:

Chỉ những hoạt động đóng góp trực tiếp vào phát triển các chuỗi giá trị cụ thể trong đề xuất sẽ được hỗ trợ.

Các hoạt động và chi phí sau sẽ không được hỗ trợ: (i) Bất kỳ hoạt động nào liên quan đến sản xuất, chế biến, tiêu thụ đồ uống, cồn rượu, ma tuý, thuốc lá; (ii) các hạng mục phục vụ lực lượng vũ trang và quốc phòng; (iii) Các hoạt động thuộc khu vực bảo tồn như vườn quốc gia, khu bảo tồn thiên nhiên, bảo tồn sinh học, lịch sử văn hoá... thuộc danh sách trong quyết định số 1107/2015/BTNMT; (iv) các hoạt động đòi hỏi chiếm dụng đất thuộc địa giới các công trình văn hoá như nhà thờ, chùa, miếu, tượng đài,... (v) hoạt động xây dựng và các khoản đầu tư vào bất động sản.

Một dự án có thể triển khai tại bất kỳ một địa bàn/khu vực nào của Việt Nam

Thời gian hỗ trợ:

Thời gian được hỗ trợ tối đa là 24 tháng kể từ thời điểm hoàn tất vòng lựa chọn cuối cùng và các thủ tục cần thiết.

 

Tiêu chí đánh giá:

Các ý tưởng sẽ được đánh giá trên cơ sở khả năng mang lại lợi ích trực tiếp đối với đồng bào dân tộc thiểu số về giá trị tích luỹ, số người hưởng lợi, mức độ tham gia của họ, mức độ hướng tới đối tượng thanh niên và phụ nữ. Khả năng phát triển mở rộng và nhân rộng, tính sáng tạo, tính liên kết và bền vững của chuỗi giá trị, khả năng mở rộng và hội nhập thị trường, tính bền vững môi trường và chi phí hiệu quả sẽ là những yếu tố sẽ được xem xét.

 

Thời hạn nộp Ý tưởng:

Vòng I:

- Hạn cuối để nộp Ý tưởng dự án là 24 giờ 00 ngày 31 tháng 8 năm 2018.

- Danh sách các Ý tưởng được chọn vào Vòng II được công bố vào ngày 01 tháng 10 năm 2018.

Vòng II:

- Hạn cuối để nộp đề xuất Dự án là 24 giờ 00 ngày15 tháng 12 năm 2018.

(các tài liệu, hướng dẫn liên quan đến việc phát triển Ý tưởng thành Dự án hoàn chỉnh sẽ được cung cấp cho các ứng viên thông qua khóa tập huấn dành cho các Ý tưởng được chọn)

- Danh sách các Dự án được chọn để hỗ trợ được công bố vào ngày 18 tháng 1 năm 2019.

Trân trọng!

 Tải bảng đăng ký tại tập tin đính kèm bên dưới.


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; VCIC-Application-Form.docx