Cổng thông tin điện tử Ban Dân Tộc

Cộng đồng

Xem với cỡ chữAA

Lễ ra quân điều tra, thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2024 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

(14:41 | 04/07/2024)

Sáng 01-7, tại xã Bàn Thạch (huyện Giồng Riềng), Ban Dân tộc Tỉnh phối hợp Cục thống kê Tỉnh tổ chức Lễ ra quân điều tra, thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2024. Ông Danh Phúc, Tỉnh ủy viên, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh; ông Đỗ Huy Công, Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh đến dự Lễ ra quân; cùng tham dự có lãnh đạo UBND huyện và xã Bàn Thạch, huyện Giồng Riềng.

Ông Danh Phúc, Tỉnh ủy viên, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh (thứ hai từ phải qua) cùng Lãnh đạo Cục Thống kê tỉnh, Lãnh đạo UBND huyện và xã dự Lễ ra quân

Việc Điều tra, thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2024 nhằm các mục đích: Thu thập thông tin về dân số, điều kiện nhà ở của hộ dân tộc thiểu số và các điều kiện kinh tế - xã hội nhằm phản ánh thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số để biên soạn các chỉ tiêu thống kê thuộc Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia và Hệ thống chỉ tiêu thống kê về công tác dân tộc phục vụ xây dựng và hoạch định chính sách phát triển kinh tế - xã hội cho các vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2026 - 2030; làm cơ sở cập nhật hệ thống thông tin, dữ liệu thống kê về dân tộc thiểu số tại Việt Nam.

Đại diện các tổ chức đoàn thể, Tổ trưởng điều tra, điều tra viên tham dự Lễ ra quân

Phát biểu tại Lễ ra quân, Tỉnh ủy viên, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Danh Phúc đề nghị các cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân có liên quan trong phạm vi trách nhiệm, quyền hạn có trách nhiệm phối hợp với ngành thống kê cử người tham gia thực hiện giám sát điều tra, thực hiện tổng điều tra theo đúng kế hoạch nhằm thu thập thông tin đầy đủ và đảm bảo tin cậy. Đồng thời mong muốn các vị chức sắc, chức việc, nhà tu hành và tín độ các tôn giáo và Người đại diện, Ban quản lý cơ sở tín ngưỡng (có liên quan đến đồng bào các dân tộc thiểu số); Hội đoàn kết sư sãi yêu nước các cấp; Hội tương tế Người Hoa, Người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số phối hợp tuyên truyền, động viên đồng bào các dân tộc thiểu số hợp tác, cung cấp thông tin để điều tra viên thống kê hoàn thành nhiệm vụ.

Ông Danh Phúc, Tỉnh ủy viên, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh phát biểu tại Lễ ra quân

Ngay sau lễ ra quân, các điều tra viên đã tiến hành điều tra, thu thập thông tin tại một số gia đình dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Giồng Riềng.

 

Điều tra viên thu thập thông tin tại Hộ gia đình ông Dương Văn Hường, ấp Giồng Đá, xã Bàn Thạch, huyện Giồng Riềng

    

Ông Danh Phúc, Tỉnh ủy viên, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh (ngoài cùng bên trái) cùng Lãnh đạo Cục Thống kê tỉnh, Lãnh đạo UBND huyện chứng kiến điều tra viên đang thu thập thông tin tại Hộ gia đình ông Dương Văn Hường

Cuộc tổng điều tra, thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội diễn ra trên phạm vi cả nước ở 53 dân tộc thiểu số. Thời gian bắt đầu điều tra từ ngày 01/7/2024 đến ngày 15/8/2024./.

Bài và ảnh: Cao Hoàng