Cổng thông tin điện tử Ban Dân Tộc

Cộng đồng

Xem với cỡ chữAA

Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Vĩnh Thuận lần thứ IV năm 2024

(14:32 | 04/07/2024)

Sáng 2-7, UBND huyện Vĩnh Thuận đã tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Vĩnh Thuận lần thứ IV năm 2024. Ông Thái Châu Báu, Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Đại hội các dân tộc thiểu số tỉnh dự và phát biểu chỉ đạo; dự Đại hội có ông Danh Tha, Phó Trưởng Ban Dân tộc tỉnh, Thành viên Ban Chỉ đạo Đại hội tỉnh; Lãnh đạo huyện Vĩnh Thuận, cùng 80 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 7.000 đồng bào các dân tộc thiểu số đang sinh sống trên địa bàn huyện về dự Đại hội.

 

Tiết mục văn nghệ Khai mạc Đại hội

Theo báo cáo chính trị tại Đại hội, huyện có 8,03% dân tộc Khmer, dân tộc Hoa chiếm 1,84% và dân tộc thiểu số khác chiếm 0,06%. Hầu hết đồng bào các dân tộc thiểu số sống chủ yếu bằng nghề sản xuất nông nghiệp, kinh doanh thương mại, dịch vụ, tiểu thủ công nghiệp và một số ngành nghề khác.  

Trong giai đoạn 2019-2024, kinh tế huyện tiếp tục phát triển, đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số tiếp tục được cải thiện và nâng lên; xuất hiện nhiều nhân tố, điển hình tiên tiến trong lao động sản xuất, kinh doanh, đóng góp xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, tổng số cơ sở, doanh nghiệp trên địa bàn huyện do đồng bào dân tộc thiểu số làm chủ là 55 cơ sở.

Huyện hiện có trên 90% tuyến đường liên xã, liên ấp vùng dân tộc thiểu số đã được bê tông hóa, trên 99% hộ đồng bào dân tộc thiểu số đã được sử dụng điện lưới quốc gia; hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số huyện hiện còn 82 hộ và hộ cận nghèo còn 120 hộ; có 573/6.935 học sinh dân tộc thiểu số ở cấp tiểu học và 389/6.067 học sinh dân tộc thiểu số ở cấp trung học cơ sở; có 46/975 giáo viên là người dân tộc thiểu số đang công tác, giảng dạy tại các trường học trên địa bàn huyện, chiếm 5% so với tổng số cán bộ giáo viên các trường. Nổi bật từ năm 2019 đến nay, các chùa Khmer trên địa bàn huyện đã tổ chức 13 lớp dạy chữ Khmer với trên 400 lượt học sinh theo học; có 06 y sĩ, 10 bác sĩ, 04 dược sĩ, 04 hộ sinh, 10 điều dưỡng là người dân tộc thiểu số.   

Toàn huyện có 210 đảng viên là người dân tộc thiểu số, chiếm 6,27% so với số đảng viên trong toàn huyện; có 25 cán bộ, công chức là người dân tộc thiểu số đang công tác tại các cơ quan Đảng, đoàn thể cấp huyện, các phòng ban thuộc UBND huyện và UBND các xã, thị trấn, chiếm tỷ lệ 11% so với tổng số cán bộ, công chức toàn huyện.

Ông Thái Châu Báu, Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Đại hội các dân tộc thiểu số tỉnh phát biểu chỉ đạo

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Ông Thái Châu Báu, Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Đại hội các dân tộc thiểu số tỉnh thay mặt Ban Chỉ đạo Đại hội tỉnh biểu dương những thành tích đạt được của đồng bào các dân tộc thiểu số, của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động huyện Vĩnh Thuận trong thời gian qua. Đồng thời đồng chí cũng lưu ý một số vấn đề huyện cần quan tâm thực hiện tốt trong thời gian tới. Qua đó, kêu gọi các đại biểu tích cực tuyên truyền, vận động đồng bào các các dân tộc thiểu số phát huy tinh thần yêu nước, thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, tích cực tham gia các phong trào cách mạng ở địa phương, nêu cao ý chí tự lực vươn lên, xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc, góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền, mặt trận, đoàn thể, toàn dân trong huyện sớm đưa Vĩnh Thuận về đích nông thôn mới nâng cao như mục tiêu phấn đấu của Đảng bộ huyện.

     

Đoàn đại biểu huyện dự Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Kiên Giang

lần thứ IV - năm 2024.

Đại hội  hiệp thương, cử 10 đại biểu chính thức, 2 đại biểu dự khuyết dự Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Kiên Giang lần thứ IV - năm 2024.

Phó Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Danh Tha tặng Giấy khen các tập thể, cá nhân

Nhân dịp Đại hội, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh tặng Giấy khen 2 tập thể, 4 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác dân tộc và đại đoàn kết dân tộc giai đoạn 2019-2024. Chủ tịch UBND huyện tặng Giấy khen 4 tập thể, 17 cá nhân có nhiều đóng góp trong sự phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số huyện Giồng Riềng, giai đoạn 2019-2024.

Cao Hoàng