TIN NỔI BẬT:
Lễ Kỷ niệm lần thứ 50 ngày hy sinh 4 vị Hòa thượng  *  Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Hòn Đất lần thứ IV năm 2024  *  Hội nghị tập huấn nghiệp vụ điều tra, thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số và sử dụng trang website điều hành cuộc điều tra năm 2024  *  Ban Dân tộc tỉnh Kiên Giang tổ chức Hội nghị tập huấn kỹ năng thực hiện Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi” cho cán bộ, công chức cấp huyện, cấp xã năm 2024  *  Ban Chỉ đạo Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh tổ chức Đại hội điểm Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Gò Quao lần thứ IV năm 2024.  *  Hội nghị tập huấn “Bồi dưỡng kiến thức về hòa giải viên ở cơ sở” cho người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số năm 2024  *  Tập huấn nâng cao năng lực cộng đồng thuộc chương trình mục tiêu quốc gia  *  Ban Dân tộc tỉnh hưởng ứng Tháng hành động về ATVSLĐ tỉnh Kiên Giang và kết hợp hướng ứng Tháng Công nhân năm 2024  *  Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Ban dân tộc tỉnh tiếp thu Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, Nghị quyết Đại hội XI Công đoàn Kiên Giang do Công đoàn viên chức tỉnh tổ chức  * 

Cổng thông tin điện tử Ban Dân Tộc

Cộng đồng

Xem với cỡ chữAA

Ban Dân tộc tỉnh Kiên Giang tổ chức Hội nghị tập huấn kỹ năng thực hiện Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi” cho cán bộ, công chức cấp huyện, cấp xã năm 2024

(09:16 | 06/06/2024)

Trong 2 ngày 30-31/5 vừa qua, Ban Dân tộc tỉnh tổ chức hội nghị tập huấn kỹ năng thực hiện Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi” năm 2024 cho 120 đại biểu là lãnh đạo và Công chức Văn phòng HĐND và UBND các huyện, thành phố; lãnh đạo UBND và công chức phụ trách công tác dân tộc cấp xã trên địa bàn tỉnh.

  

Ông Danh Tha , Phó Trưởng Ban Dân tộc tỉnh phát biểu tại Hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu được báo cáo viên Ban Dân tộc tỉnh giới thiệu về một số nội dung gồm: Các văn bản liên quan đến Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số” thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; những quy định về tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống; một số quy định kết hôn trong pháp luật Việt Nam hiện nay; trách nhiệm của tuyên truyền viên cơ sở, giới thiệu một số hoạt động truyền thông tại cộng đồng; hướng dẫn một số kỹ năng tiến hành các hoạt động truyền thống trực tiếp tại cộng đồng....

Quang cảnh Hội nghị tập huấn

Tính đến nay, thực hiện Tiểu dự 2 của Dự án 9 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2024, Ban Dân tộc tỉnh đã phối hợp cùng Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố mở 07 lớp tập huấn, tuyên truyền cho trên 360 lượt người tham dự./.

Bài và ảnh: An Lành