TIN NỔI BẬT:
Lễ Kỷ niệm lần thứ 50 ngày hy sinh 4 vị Hòa thượng  *  Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Hòn Đất lần thứ IV năm 2024  *  Hội nghị tập huấn nghiệp vụ điều tra, thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số và sử dụng trang website điều hành cuộc điều tra năm 2024  *  Ban Dân tộc tỉnh Kiên Giang tổ chức Hội nghị tập huấn kỹ năng thực hiện Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi” cho cán bộ, công chức cấp huyện, cấp xã năm 2024  *  Ban Chỉ đạo Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh tổ chức Đại hội điểm Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Gò Quao lần thứ IV năm 2024.  *  Hội nghị tập huấn “Bồi dưỡng kiến thức về hòa giải viên ở cơ sở” cho người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số năm 2024  *  Tập huấn nâng cao năng lực cộng đồng thuộc chương trình mục tiêu quốc gia  *  Ban Dân tộc tỉnh hưởng ứng Tháng hành động về ATVSLĐ tỉnh Kiên Giang và kết hợp hướng ứng Tháng Công nhân năm 2024  *  Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Ban dân tộc tỉnh tiếp thu Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, Nghị quyết Đại hội XI Công đoàn Kiên Giang do Công đoàn viên chức tỉnh tổ chức  * 

Cổng thông tin điện tử Ban Dân Tộc

Cộng đồng

Xem với cỡ chữAA

Tổng cục Thống kế ban hành Công văn 1086/TCTK-VPTC ngày 03/5/2024 về việc tuyên truyền và Tổ chức Lễ ra quân Điều tra DTTS 2024.

(09:12 | 04/06/2024)

Theo đó, Lễ ra quân cấp Trung ương sẽ được tổ chức ở tỉnh Hòa Bình và Lễ ra quân ở các tỉnh Hà Giang, Nghệ An, Đắk Lắk và Sóc Trăng. Đối với các tỉnh, thành phố khác trong đó có tỉnh Kiên Giang tùy theo  điều kiện tổ chức Lễ ra quân đảm bảo nguyên tắc, hiệu quả, tiết kiệm, trang trọng. Tài liệu tuyên truyền, thư ngỏ, poster và tài liệu tuyên truyền khác Tổng cụ Thống kê giao Cục Thống kê và Báo Dân tộc – phát triển triển khai, tuyên truyền đến đúng đối tượng,…

Tài liệu tuyên truyền

 

Xem văn bản tại đây./.

Cao Hoàng

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; 03.6. CV hướng dẫn TT và Lễ ra quân.pdf