TIN NỔI BẬT:
Lễ Kỷ niệm lần thứ 50 ngày hy sinh 4 vị Hòa thượng  *  Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Hòn Đất lần thứ IV năm 2024  *  Hội nghị tập huấn nghiệp vụ điều tra, thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số và sử dụng trang website điều hành cuộc điều tra năm 2024  *  Ban Dân tộc tỉnh Kiên Giang tổ chức Hội nghị tập huấn kỹ năng thực hiện Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi” cho cán bộ, công chức cấp huyện, cấp xã năm 2024  *  Ban Chỉ đạo Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh tổ chức Đại hội điểm Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Gò Quao lần thứ IV năm 2024.  *  Hội nghị tập huấn “Bồi dưỡng kiến thức về hòa giải viên ở cơ sở” cho người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số năm 2024  *  Tập huấn nâng cao năng lực cộng đồng thuộc chương trình mục tiêu quốc gia  *  Ban Dân tộc tỉnh hưởng ứng Tháng hành động về ATVSLĐ tỉnh Kiên Giang và kết hợp hướng ứng Tháng Công nhân năm 2024  *  Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Ban dân tộc tỉnh tiếp thu Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, Nghị quyết Đại hội XI Công đoàn Kiên Giang do Công đoàn viên chức tỉnh tổ chức  * 

Cổng thông tin điện tử Ban Dân Tộc

Cộng đồng

Xem với cỡ chữAA

Ban Dân tộc tỉnh hưởng ứng Tháng hành động về ATVSLĐ tỉnh Kiên Giang và kết hợp hướng ứng Tháng Công nhân năm 2024

(09:12 | 07/05/2024)

Thực hiện Công văn số 103/BCĐ-KGVX ngày 01/4/2024 của Ban Chỉ đạo Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động tỉnh về việc phát động hướng ứng Tháng hành động về ATVSLĐ tỉnh Kiên Giang và kết hợp hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2024.

Ban Dân tộc tỉnh treo băng rôn tuyên truyền, hưởng ứng Tháng hành động về ATVSLĐ tỉnh Kiên Giang và Tháng Công nhân năm 2024

Ban Dân tộc tỉnh đã phát động 100% công chức và người lao động trong cơ quan chấp hành đúng các quy định của pháp luật về công tác ATVSLĐ, quy chuẩn kỹ thuật trong lắp đặt, bảo trì, bảo dưỡng, kiểm định, vận hành, sử dụng, khai thác đối với các máy móc, thiết bị, vật tư, chất có yêu cầu nghiêm ngặt về ATVSLĐ. Đồng thời, Ban Dân tộc tỉnh đã treo băng rôn trước trụ sở làm việc để tuyên truyền, hưởng ứng Tháng hành động từ ngày 01/5/2024 đến hết ngày 31/5/2024 với khẩu hiệu: “Nhiệt liệt hưởng ứng Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024”./.

Bài và ảnh: Cao Hoàng