Cổng thông tin điện tử Ban Dân Tộc

Cộng đồng

Xem với cỡ chữAA

Thư Chúc Tết Cổ truyền Chôl Chnăm Thmây của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam và Chỉ huy các lực lượng vũ trang Nhân dân tỉnh Kiên giang

(10:07 | 10/04/2024)

Tết Cổ truyền Chôl Chnăm Thmây năm 2024 của đồng bào dân tộc Khmer diễn ra từ ngày 13/4 đến ngày 16/4/2024 (nhằm ngày 05, 06, 07 và 08 tháng 3 âm lịch). Ban Dân tộc tỉnh đã tích cực tham mưu cho Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành nhiều văn bản chỉ đạo tổ chức các hoạt động Tết  Cổ truyền Chôl Chnăm Thmây của đồng bào dân tộc Khmer trong tỉnh, trong đó có Thư Chúc Tết của Tỉnh uỷ, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Chỉ huy các lực lượng vũ trang Nhân dân tỉnh đến đồng bào dân tộc Khmer, thể hiện sự quan tâm, chăm lo đến đời sống mọi mặt của đồng bào dân tộc Khmer trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

Nội dung thư chúc Tết.

An Lành