TIN NỔI BẬT:
Lễ Kỷ niệm lần thứ 50 ngày hy sinh 4 vị Hòa thượng  *  Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Hòn Đất lần thứ IV năm 2024  *  Hội nghị tập huấn nghiệp vụ điều tra, thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số và sử dụng trang website điều hành cuộc điều tra năm 2024  *  Ban Dân tộc tỉnh Kiên Giang tổ chức Hội nghị tập huấn kỹ năng thực hiện Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi” cho cán bộ, công chức cấp huyện, cấp xã năm 2024  *  Ban Chỉ đạo Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh tổ chức Đại hội điểm Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Gò Quao lần thứ IV năm 2024.  *  Hội nghị tập huấn “Bồi dưỡng kiến thức về hòa giải viên ở cơ sở” cho người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số năm 2024  *  Tập huấn nâng cao năng lực cộng đồng thuộc chương trình mục tiêu quốc gia  *  Ban Dân tộc tỉnh hưởng ứng Tháng hành động về ATVSLĐ tỉnh Kiên Giang và kết hợp hướng ứng Tháng Công nhân năm 2024  *  Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Ban dân tộc tỉnh tiếp thu Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, Nghị quyết Đại hội XI Công đoàn Kiên Giang do Công đoàn viên chức tỉnh tổ chức  * 

Cổng thông tin điện tử Ban Dân Tộc

Cộng đồng

Xem với cỡ chữAA

Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Kiên Giang ban hành văn bản Lãnh đạo tổ chức Tết Cổ truyền Chôl Chnăm Thmây của đồng bào dân tộc Khmer năm 2024

(15:13 | 22/03/2024)

 Tết Cổ truyền Chôl Chnăm Thmây năm 2024 của đồng bào dân tộc Khmer diễn ra từ ngày 13/4 đến ngày 16/4/2023 (nhằm ngày mùng 05 đến ngày mùng 08 tháng 3 Âm lịch). Để lãnh đạo tổ chức tốt Tết Cổ truyền, phù hợp với truyền thống văn hóa của đồng bào dân tộc Khmer, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị - xã hội các cấp thực hiện tốt một số nội dung sau đây:

Một là, lãnh đạo tổ chức tốt Tết Cổ truyền Chôl Chnăm Thmây năm 2024 của đồng bào dân tộc Khmer nhằm trên tinh thần “đoàn kết, vui tươi, an toàn và tiết kiệm”, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa, truyền thống, phong tục tập quán tốt đẹp của đồng bào dân tộc Khmer; hướng dẫn và tạo điều kiện để đồng bào tổ chức các hoạt động vui Tết phù hợp với văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc Khmer. Vận động giúp đỡ, hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn đón Tết. Các cơ quan, đơn vị, lực lượng vũ trang, doanh nghiệp tuỳ theo điều kiện cụ thể tổ chức họp mặt, chúc Tết và tạo điều kiện cho cán bộ, chiến sĩ, công chức, viên chức, công nhân, người lao động là người dân tộc Khmer được nghỉ phép để đón Tết.

Hai là, Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh lãnh đạo, hướng dẫn và tạo điều kiện tổ chức các hoạt động vui Tết Cổ truyền phù hợp với truyền thống văn hóa của đồng bào dân tộc Khmer; tuyên truyền về thành tựu phát triển kinh tế - xã hội, gương người tốt việc tốt, người có uy tín tiêu biểu, phong tục tập quán, truyền thống văn hóa tốt đẹp của đồng bào dân tộc Khmer; bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn giao thông; bố trí ngân sách chi hỗ trợ cho hộ nghèo đón Tết; tổ chức tốt các hoạt động Tết Quân – Dân năm 2024 mừng Chôl Chnăm Thmây tại xã An Minh Bắc, huyện U Minh Thượng thiết thực và hiệu quả. Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tham mưu Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức họp mặt ở cấp tỉnh cho các đại biểu là người dân tộc Khmer tiêu biểu trên tinh thần vui tươi, đầm ấm, thiết thực; phối hợp, tổ chức đoàn của lãnh đạo tỉnh thăm, chúc Tết tại các địa phương.

Bà là, lãnh đạo tổ chức đón Tết Cổ truyền gắn với tuyên truyền, vận động đồng bào Khmer chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia, hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn trong năm, đẩy mạnh thực hiện “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; đồng thời đề cao tinh thần cảnh giác trước những âm mưu, thủ đoạn, hoạt động tuyên truyền, xuyên tạc, kích động của phần tử xấu nhằm phá hoại, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Động viên đồng bào nêu cao ý thức tự lực, tự cường, ra sức thi đua sản xuất, kinh doanh, thực hành tiết kiệm, đoàn kết giúp nhau xây dựng cuộc sống ổn định, khá giả, ấm no, hạnh phúc.

Bốn là, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ giao Ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với Văn phòng  Tỉnh ủy, các cơ quan có liên quan tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Công văn này và báo cáo kết quả cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy./.

Xem chi tiết văn bản tại đây./.

An Lành

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; 1080 CVTU.Tổ chức Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây 2024.pdf