Cổng thông tin điện tử Ban Dân Tộc

Cộng đồng

Xem với cỡ chữAA

Ban Chỉ đạo Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Kiên Giang ban hành Kế hoạch tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số lần thứ IV năm 2024

(15:05 | 22/03/2024)

Ngày 18/3/2024, Ban Chỉ đạo Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh ban hành Kế hoạch số 81/KH-BCĐ về tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Kiên Giang lần thứ IV, năm 2024.

Mục đích nhằm tiếp tục khẳng định sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với vùng đồng bào DTTS, ghi nhận những đóng góp quan trọng của đồng bào các DTTS trên địa bàn tỉnh Kiên Giang trong phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, thực hiện chính sách dân tộc; đánh giá kết quả thực hiện Quyết tâm thư Đại hội đại biểu lần thứ III năm 2019; thành tựu, kết quả thực hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc, phát triển kết cẩu hạ tầng cơ sở, xây dụng nông thôn mới, giảm nghèo giai đoạn 2019-2024; tôn vinh và biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong đồng bào các DTTS đối với sự nghiệp xây dựng, hội nhập phát triển và bảo vệ đất nước giai đoạn từ 2019-2024. 

 

Ảnh minh hoạ

Thời gian tổ chức Đại hội cấp huyện hoàn thành trước ngày 30 tháng 6 năm 2024; Đại hội cấp tỉnh hoàn thành trước ngày 30 tháng 11 năm 2024. Địa điểm tổ chức Đại hội cấp tỉnh tại Trung tâm Văn hoá tỉnh Kiên Giang.

Thị Hoa