TIN NỔI BẬT:
Lễ Kỷ niệm lần thứ 50 ngày hy sinh 4 vị Hòa thượng  *  Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Hòn Đất lần thứ IV năm 2024  *  Hội nghị tập huấn nghiệp vụ điều tra, thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số và sử dụng trang website điều hành cuộc điều tra năm 2024  *  Ban Dân tộc tỉnh Kiên Giang tổ chức Hội nghị tập huấn kỹ năng thực hiện Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi” cho cán bộ, công chức cấp huyện, cấp xã năm 2024  *  Ban Chỉ đạo Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh tổ chức Đại hội điểm Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Gò Quao lần thứ IV năm 2024.  *  Hội nghị tập huấn “Bồi dưỡng kiến thức về hòa giải viên ở cơ sở” cho người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số năm 2024  *  Tập huấn nâng cao năng lực cộng đồng thuộc chương trình mục tiêu quốc gia  *  Ban Dân tộc tỉnh hưởng ứng Tháng hành động về ATVSLĐ tỉnh Kiên Giang và kết hợp hướng ứng Tháng Công nhân năm 2024  *  Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Ban dân tộc tỉnh tiếp thu Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, Nghị quyết Đại hội XI Công đoàn Kiên Giang do Công đoàn viên chức tỉnh tổ chức  * 

Cổng thông tin điện tử Ban Dân Tộc

Cộng đồng

Xem với cỡ chữAA

Chi bộ Ban Dân tộc tỉnh Kiên Giang tuyên truyền về biển đảo Việt Nam

(15:00 | 22/03/2024)

Nhằm nâng cao nhận thức cho đảng viên, công chức và người lao động cơ quan về biển đảo Việt Nam và tầm quan trọng của cuộc thi tiềm hiểu về biển đạo Việt Nam do Đảng uỷ Khối Các Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh phát động, Chi ủy Chi bộ Ban Dân tộc tỉnh ban hành Công văn số 19-CV/CB ngày 14 tháng 3 năm 2024 về việc tuyên truyền hưởng ứng Cuộc  thi  trực tuyến tìm hiểu về biển đảo Việt Nam. Tuyên truyền đến tất cả đảng viên, công chức và người lao động nghiên cứu và tham gia Cuộc thi.  

Nội dung cuộc thi, gồm:

- Chủ trương, quan điểm chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về  biển, đảo và nguyên tắc giải quyết tranh chấp trên biển.

- Nghị quyết số 36-NQ/TW, ngày 22-10-2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

- Luật biển Việt Nam năm 2012.

- Công ước Liên hiệp quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS 1982).

- Tuyên bố về ứng xử của các bên tại Biển Đông (DOC).

- Vai trò, vị trí và tiềm năng của biển, đảo Việt Nam.

- Chủ quyền và quyền chủ quyền, quyền tài phán của Việt Nam trên Biển Đông.

- Những thành tựu xây dựng và phát triển các lĩnh vực liên quan đến biển, đảo Việt Nam./.

Danh Thị Hạnh

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; 19 CVCB.Vv tuyên truyền hưởng ứng Cuộc thi trực tuyến về biển đảo Việt Nam.pdf