Cổng thông tin điện tử Ban Dân Tộc

Cộng đồng

Xem với cỡ chữAA

Ban Dân tộc tỉnh Kiên Giang phối hợp tổ chức tập huấn hoạt động bình đẳng giới vùng dân tộc thiểu số năm 2024

(08:31 | 19/03/2024)

Vừa qua, Ban Dân tộc tỉnh Kiên Giang đã phối hợp UBND các huyện: Châu Thành, An Biên, Hòn Đất, Gò QuaoGiồng Riềng tổ chức 5 cuộc Hội nghị tập huấn hoạt động bình đẳng giới vùng dân tộc thiểu số (DTTS) năm 2024 theo Đề án “Hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2018-2025” được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1898/QĐ-TTg ngày 28/11/2017 cho các đối tượng là người có uy tín trong đồng bào các DTTS; cán bộ cơ sở; đại diện cộng đồng; cán bộ chi hội, đoàn thểngười DTTS và chị, em phụ nữ.

 

Ông Danh Tha, Phó Trưởng Ban Dân tộc tỉnh, Báo cáo viên tại các cuộc hội nghị tập huấn triển khai các nội dung có liên quan đến hoạt động bình đẳng giới

Tại hội nghị tập huấn, đại biểu đã được tiếp thu các nội dung về quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bình đẳng giới trong vùng đồng bào (DTTS), các văn bản liên quan đến chính sách hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới, các kỹ năng về giới và giáo dục giới tính như: Luật Bình đẳng giới năm 2006; Nghị quyết số 28/NQ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ ban hành Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021-2030; Quyết định số 1898/QĐ-TTg ngày 28/11/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2018-2025”; Quyết định số 2232/QĐ-TTg ngày 28/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình Phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới giai đoạn 2021-2025; Quyết định số 1313/QĐ-UBND ngày 05/6/2018 của UBND tỉnh Kiên Giang phê duyệt Kế hoạch thực hiện Quyết định số 1898/QĐ-TTg ngày 28/11/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2018-2025” trên địa bàn tỉnh Kiên Giang và quy định của Đảng, Nhà nước về chính sách dân tộc hiện nay.

Một số hình ảnh hội nghị tập huấn ở các địa phương

                                       

Hội nghị tập huấn tại xã Thổ Sơn, huyện Hòn Đất

        Các đại biểu tập huấn tại xã Nam Thái, huyện An Biên

tại xã Giục Tượng, huyện Châu Thành

Thông qua Hội nghị tập huấn, bên cạnh việc cập nhật các thông tin, kiến thức liên quan đến bình đẳng giới, còn là dịp để các cấp chính quyền, đoàn thể, các tầng lớp nhân dân trong cộng đồng quan tâm hơn nữa trong việc nâng cao nhận thức về giới và ý thức pháp luật về bình đẳng giới, chuyển đổi hành vi, giúp các đối tượng nhất là đồng bào (DTTS) hiểu sâu hơn về vị thế, vai trò của phụ nữ trong gia đình, xã hội, giảm khoảng cách về giới, xóa bỏ bạo lực trên cơ sở giới, góp phần vào sự phát triển, tiến bộ xã hội vùng (DTTS) trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

Hồng Linh