TIN NỔI BẬT:
Lễ Kỷ niệm lần thứ 50 ngày hy sinh 4 vị Hòa thượng  *  Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Hòn Đất lần thứ IV năm 2024  *  Hội nghị tập huấn nghiệp vụ điều tra, thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số và sử dụng trang website điều hành cuộc điều tra năm 2024  *  Ban Dân tộc tỉnh Kiên Giang tổ chức Hội nghị tập huấn kỹ năng thực hiện Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi” cho cán bộ, công chức cấp huyện, cấp xã năm 2024  *  Ban Chỉ đạo Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh tổ chức Đại hội điểm Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Gò Quao lần thứ IV năm 2024.  *  Hội nghị tập huấn “Bồi dưỡng kiến thức về hòa giải viên ở cơ sở” cho người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số năm 2024  *  Tập huấn nâng cao năng lực cộng đồng thuộc chương trình mục tiêu quốc gia  *  Ban Dân tộc tỉnh hưởng ứng Tháng hành động về ATVSLĐ tỉnh Kiên Giang và kết hợp hướng ứng Tháng Công nhân năm 2024  *  Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Ban dân tộc tỉnh tiếp thu Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, Nghị quyết Đại hội XI Công đoàn Kiên Giang do Công đoàn viên chức tỉnh tổ chức  * 

Cổng thông tin điện tử Ban Dân Tộc

Cộng đồng

Xem với cỡ chữAA

Ban Dân tộc tỉnh Kiên Giang có Kế hoạch số 13/KH-BDT, ngày 20 tháng 02 năm 2024 về thực hiện nhiệm vụ công tác văn thư, lưu trữ năm 2024

(14:40 | 23/02/2024)

Nhằm tuyên truyền, phổ biến sâu rộng các quy định của pháp luật và văn bản hướng dẫn nghiệp vụ ngành về công tác văn thư, lưu trữ đến cán bộ, công chức và người lao động để nâng cao nhận thức đúng đắn về vai trò và trách nhiệm trong công tác văn thư, lưu trữ và tăng cường công tác quản lý về văn thư, lưu trữ, phát huy giá trị của tài liệu lưu trữ; tiếp tục thực hiện tốt công tác lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan và Lưu trữ lịch sử; đồng thời nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về công tác văn thư, lưu trữ; từng bước củng cố hoạt động công tác văn thư, lưu trữ và hệ thống kho lưu trữ; thực hiện tốt công tác lưu trữ, đảm bảo văn bản, hồ sơ, tài liệu được bảo quản an toàn, phục vụ việc tra cứu nhanh chóng, thuận tiện đáp ứng ngày càng tốt hơn nhiệm vụ công tác và yêu cầu cải cách hành chính.

Ngày 20 tháng 02 năm 2024, Ban Dân tộc tỉnh Kiên Giang đã ban hành Kế hoạch số 13/KH-BDT, về thực hiện nhiệm vụ công tác văn thư, lưu trữ năm 2024, để triển khai thực hiện toàn cơ quan.

Xem chi tiết Kế hoạch tại đây!!!

Danh Thị Hạnh

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; 13 KH-BDT.Thực hiện nhiệm vụ công tác văn thư, lưu trữ năm 2024.pdf