TIN NỔI BẬT:
Lễ Kỷ niệm lần thứ 50 ngày hy sinh 4 vị Hòa thượng  *  Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Hòn Đất lần thứ IV năm 2024  *  Hội nghị tập huấn nghiệp vụ điều tra, thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số và sử dụng trang website điều hành cuộc điều tra năm 2024  *  Ban Dân tộc tỉnh Kiên Giang tổ chức Hội nghị tập huấn kỹ năng thực hiện Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi” cho cán bộ, công chức cấp huyện, cấp xã năm 2024  *  Ban Chỉ đạo Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh tổ chức Đại hội điểm Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Gò Quao lần thứ IV năm 2024.  *  Hội nghị tập huấn “Bồi dưỡng kiến thức về hòa giải viên ở cơ sở” cho người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số năm 2024  *  Tập huấn nâng cao năng lực cộng đồng thuộc chương trình mục tiêu quốc gia  *  Ban Dân tộc tỉnh hưởng ứng Tháng hành động về ATVSLĐ tỉnh Kiên Giang và kết hợp hướng ứng Tháng Công nhân năm 2024  *  Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Ban dân tộc tỉnh tiếp thu Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, Nghị quyết Đại hội XI Công đoàn Kiên Giang do Công đoàn viên chức tỉnh tổ chức  * 

Cổng thông tin điện tử Ban Dân Tộc

Cộng đồng

Xem với cỡ chữAA

Ngày 15 tháng 01 năm 2024, Đảng ủy khối Các cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh có Kế hoạch số 140-KH/ĐUK triển khai, thực hiện Chuyên đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024 “Cán bộ, đảng viên tiếp tục thực hiện tốt trách nhiệm

(14:31 | 23/02/2024)

Nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong Khối về những nội dung cơ bản, giá trị và ý nghĩa to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện chuyên đề toàn khóa “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” và Chuyên đề năm 2024 Cán bộ, đảng viên tiếp tục thực hiện tốt trách nhiệm nêu gương; khắc phục tình trạng sợ trách nhiệm, không dám làm”; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, gương mẫu, có bản lĩnh chính trị, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm; dám đổi mới sáng tạo; dám đương đầu với khó khăn, thử thách; dám hành động vì lợi ích chung.

Ngày 15 tháng 01 năm 2024, Đảng ủy khối Các cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh có Kế hoạch số 140-KH/ĐUK triển khai, thực hiện Chuyên đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024 “Cán bộ, đảng viên tiếp tục thực hiện tốt trách nhiệm nêu gương; khắc phục tình trạng sợ trách nhiệm, không dám làm”. Qua đó, yêu cầu người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng trực tiếp chỉ đạo chặt chẽ, nghiêm túc, có hiệu quả và chịu trách nhiệm về chất lượng tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và xây dựng kế hoạch thực hiện Chuyên đề năm 2024; thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện. Đổi mới nội dung, phương pháp, hình thức học tập và tuyên truyền phù hợp, tránh hình thức, qua loa, chiếu lệ. Tăng cường phát hiện, biểu dương kịp thời những điển hình tiêu biểu, những cách làm hay, sáng tạo trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh./.

Xem chi tiết văn bản tại đây!!!

Danh Thị Hạnh

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; 104 KH-ĐUK.Chuyên đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh 2024.pdf