TIN NỔI BẬT:
Lễ Kỷ niệm lần thứ 50 ngày hy sinh 4 vị Hòa thượng  *  Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Hòn Đất lần thứ IV năm 2024  *  Hội nghị tập huấn nghiệp vụ điều tra, thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số và sử dụng trang website điều hành cuộc điều tra năm 2024  *  Ban Dân tộc tỉnh Kiên Giang tổ chức Hội nghị tập huấn kỹ năng thực hiện Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi” cho cán bộ, công chức cấp huyện, cấp xã năm 2024  *  Ban Chỉ đạo Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh tổ chức Đại hội điểm Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Gò Quao lần thứ IV năm 2024.  *  Hội nghị tập huấn “Bồi dưỡng kiến thức về hòa giải viên ở cơ sở” cho người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số năm 2024  *  Tập huấn nâng cao năng lực cộng đồng thuộc chương trình mục tiêu quốc gia  *  Ban Dân tộc tỉnh hưởng ứng Tháng hành động về ATVSLĐ tỉnh Kiên Giang và kết hợp hướng ứng Tháng Công nhân năm 2024  *  Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Ban dân tộc tỉnh tiếp thu Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, Nghị quyết Đại hội XI Công đoàn Kiên Giang do Công đoàn viên chức tỉnh tổ chức  * 

Cổng thông tin điện tử Ban Dân Tộc

Cộng đồng

Xem với cỡ chữAA

Đảng ủy Khối Các cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh ban hành Kế hoạch số 105-KH/ĐUK tổ chức hội thi tuyên truyền viên giỏi năm 2024, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025

(10:59 | 22/02/2024)

Mục đích của Kế hoạch, thông qua hội thi tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng các cấp; góp phần đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống; nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và học sinh, sinh viên trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp về chủ trương, đường lối của Đảng nhiệm kỳ 2020-2025.

Giúp các cấp ủy đánh giá đúng thực chất về năng lực, trình độ và khả năng của công tác tuyên truyền viên cấp mình quản lý, từ đó có kế hoạch bồi dưỡng, nâng cao chất lượng hoạt động, đáp ứng yêu cầu công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới.

Hội thi tuyên truyền viên giỏi sẽ được Đảng ủy Khối tổ chức chặt chẽ, nghiêm túc, khách quan, hiệu quả, thiết thực; đảm bảo sự tham gia đầy đủ của tuyên truyền viên cơ sở, góp phần vào sự thành công của hội thi và tuyển chọn thí sinh có thành tích cao tham gia hội thi cấp tỉnh.

Xem chi tiết văn bản tại đây!!!

Danh Thị Hạnh

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; 105 KH-ĐUK.tuyên truyền viên giỏi năm 2024.pdf