Cổng thông tin điện tử Ban Dân Tộc

Cộng đồng

Xem với cỡ chữAA

Uỷ ban nhân dân tỉnh Kiên Giang bãi bỏ Quyết định quy định chế độ báo cáo định kỳ thực hiện trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

(21:44 | 27/01/2024)

Ngày 17 tháng 01 năm 2024, Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang ban hành Quyết định số 01/2024/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định số 02/2020/QĐ-UBND ngày 03/01/2020 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về ban hành Quy định chế độ báo cáo định kỳ thực hiện trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

Theo đó, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh giao Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ban ngành cấp tỉnh; Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố tổ chức triển khai và kiểm tra việc thực hiện Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 02 năm 2024./.

Xem chi tiết văn bản tại đây.

T.Hoa

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; QĐ 01.2024 bãi bỏ quyết định quy định chế độ BC định kỳ.pdf