Cổng thông tin điện tử Ban Dân Tộc

Cộng đồng

Xem với cỡ chữAA

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kiên Giang phối hợp với Trường Đại học Trà Vinh tổ chức tập huấn nghiệp vụ “xây dựng và thực hiện kế hoạch bài dạy môn Tiếng Khmer” năm 2023.

(07:43 | 07/12/2023)

Vừa qua, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kiên Giang phối hợp với Trường Đại học Trà Vinh tổ chức Khai giảng lớp tập huấn nghiệp vụ xây dựng và thực hiện kế hoạch bài dạy môn Tiếng Khmer năm 2023. Tham gia Lớp tập huấn có khoảng 60 thầy, cô giáo là giáo viên giảng dạy Tiếng Khmer tại các điểm trường trên địa bàn tỉnh.

Quang cảnh lớp tập huấn

Trong thời gian 03 ngày, các thầy, cô giáo được triển khai các nội dung về: Thông tư số 34/TT-BGDĐT ngày 15/9/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Chương trình giáo dục phổ thông môn học Tiếng Banar, Tiếng Chăm, Tiếng Êđê, Tiếng Jrai, Tiếng Khmer, Tiếng Mông, Tiếng Mnông, Tiếng Thái; và các văn bản hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Theo đó, lớp tập huấn được tiếp thu những nội dung, như: Quy trình thiết kế linh hoạt một bài giảng môn tiếng Khmer cấp tiểu học (TH), Trung học cơ sở (THCS) và Trung học phổ thông (THPT) sử dụng linh hoạt các phương pháp dạy học tích cực cấp TH, THCS và cấp THPT; nắm vững quá trình tổ chức lớp, đánh giá xếp loại học sinh theo quy định; tổ chức thực hành giảng dạy các lớp Tiếng Khmer theo chương trình và sách giáo khoa của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Việt Nam, đảm bảo chất lượng về mặt tổ chức quản lý, chỉ đạo trong quá trình dạy và học sau khi kết thúc lớp học, người dạy hoàn thành hồ sơ (số điểm, học bạ) theo quy định.

Học viên tham gia thảo luận và thực hành soạn kế hoạch bài giảng

Qua lớp tập huấn, các thầy, cô giáo đang trực tiếp giảng dạy môn Tiếng Khmer còn được nắm và hiểu sâu hơn chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về dạy và học tiếng dân tộc thiểu số. Đặc biệt là những chủ trương, chính sách của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về dạy và học Tiếng Khmer tại các Trường phổ thông trên địa bàn tỉnh, góp phần bảo tồn và phát huy tiếng nói, chữ viết của đồng bàn dân tộc Khmer. 

Cũng trong buổi tập huấn này, các thầy, cô giáo đang trực tiếp giảng dạy môn Tiếng Khmer tại các điểm trường trên địa bàn tỉnh cũng có dịp được gặp mặt nhau, trao đổi chia sẽ kinh nghiệm trong công tác giảng dạy, tiếp thu được những kiến thức mới, vận dụng vào công tác dạy và học Tiếng Khmer tại đơn vị công tác nhằm góp phần vào công cuộc bảo tồn, phát huy bản sắc văn hoá dân tộc Việt Nam./.

Danh Đồng