Cổng thông tin điện tử Ban Dân Tộc

Cộng đồng

Xem với cỡ chữAA

Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang: Tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức dân tộc cho cán bộ BĐBP tỉnh năm 2023

(10:38 | 13/11/2023)

       Căn cứ Hướng dẫn số 368, của Cục Chính trị Bộ đội Biên phòng về việc bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối với sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp giai đoạn 2020 – 2025. Căn cứ Hướng dẫn số 81, của Cục Chính trị Bộ đội Biên phòng về triển khai thực hiện Quyết định số 3935 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2030. Sáng ngày 07 tháng 11 năm 2023, Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh phối hợp với Ban dân tộc tỉnh Kiên Giang đã mở lớp bồi dưỡng kiến thức dân tộc cho cán bộ Biên phòng tỉnh năm 2023…

Đại tá Huỳnh Văn Đông, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang phát biểu quán triệt mục đích, ý nghĩa của lớp bồi dưỡng kiến thức dân tộc.

       Theo đó, lớp bồi dưỡng đã được thạc sĩ Danh Lắm, thạc sĩ Danh Tha, Phó trưởng Ban dân tộc tỉnh, cùng cán bộ chuyên trách Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang truyền đạt kiến thức về dân tộc cho đội ngũ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp trong toàn đơn vị. Qua đó, giúp cho cán bộ Biên phòng trao đổi kinh nghiệm và nâng cao kỹ năng giải quyết các tình huống có liên quan đến vấn đề dân tộc trên địa bàn khu vực biên giới, biển đảo của tỉnh. Góp phần thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số, tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc. Tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội theo đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật Nhà nước. Đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới.

         Qua lớp bồi dưỡng, giúp cho cán bộ ở các đơn vị am hiểu kiến thức cơ bản về các dân tộc thiểu số, về quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân tộc, công tác dân vận của Quân đội, Bộ đội Biên phòng, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Nội dung tiếp thu 06 chuyên đề: Tổng quan về các dân tộc thiểu số ở Việt Nam; Quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng về vấn đề dân tộc và công tác dân tộc; Pháp luật và chính sách của Nhà nước về phát triển kinh tế - xã hội trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số; Xây dựng hệ thống chính trị cơ sở ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số vững mạnh; Công tác quản lý nhà nước về văn hóa các dân tộc thiểu số; Công tác quốc phòng - an ninh ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

       Lớp bồi dưỡng diễn ra trong thời gian 4 ngày, từ ngày 7 tháng 11 đến hết ngày 10 tháng 11 năm 2023. Có 40 học viên tham dự, đối tượng là sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp cấp bậc quân hàm Trung tá, Thiếu tá, cán bộ có hệ số chức vụ lãnh đạo 0,5 đến dưới 0,7 ở cơ quan, đơn vị trực tiếp theo dõi công tác dân tộc.

Tiến Vinh