Cổng thông tin điện tử Ban Dân Tộc

Cộng đồng

Xem với cỡ chữAA

Đẩy mạnh cung cấp thông tin cho người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số

(15:33 | 09/11/2023)

          Nhằm phát huy vai trò của người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số từ đầu năm 2023 đến nay, Ban Dân tộc tỉnh đã phối hợp cùng các sờ, ban, ngành, các địa phương tổ chức các hội nghị cung cấp thông tin cho người có uy tín. Thông qua hội nghị, người có uy tín được trang bị kiến thức, từ đó tuyên truyền, vận động đồng bào chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

          Vượt qua gần 40km, từ xã Nam Thái Sơn (Hòn Đất) đến TP. Rạch Giá, ông Danh Cà - người có uy tín tại ấp Sơn An, xã Nam Thái Sơn (Hòn Đất) đã có mặt từ sớm để tham gia hội nghị cung cấp thông tin cho người có uy tín tại TP. Rạch Giá. Theo ông Danh Cà, được tham gia hội nghị là dịp ông được cung cấp thêm nhiều kiến thức mới về những chính sách vùng dân tộc. “Tôi nghe có hội nghị cung cấp thông tin tôi rất mừng, thông qua hội nghị tôi cũng nắm được tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, các đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước, các chương trình mục tiêu quốc gia vùng đồng bào dân tộc. Từ đó, tôi cũng vận dụng tại địa phương để vận động người dân thực hiện, chấp hành tốt pháp luật, xóa bỏ hủ tục, tệ nạn xã hội” ông Danh Cà chia sẻ.

Người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Kiên Giang tham gia hội nghị cung cấp thông tin do Ban Dân tộc tỉnh tổ chức.

          Còn đối với ông Danh Út - người có uy tín trong đồng bào dân tộc tại xã Minh Thuận (U Minh Thượng) thông qua hội nghị, ông không chỉ được cung cấp thông tin chính thống, mà ông còn có dịp gặp gỡ, giao lưu, học hỏi những kinh nghiệm quý của người có uy tín ở các địa phương khác. “Tôi và người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số thật sự vui mừng khi được cùng nhau trao đổi những kiến thức, kinh nghiệm trong tuyên truyền vận động đồng bào. Thông qua hội nghị, tôi biết được thêm nhiều cách làm hay trong tuyên truyền các chính sách đến đồng bào dân tộc thiểu số, từ đó, tôi sẽ áp dụng những cách làm hay này để thực hiện tại địa phương” ông Danh Út nói.

          Xác định người có uy tín là cấu nối giữa Đảng, Nhà nước với đồng bào dân tộc thiểu số, thời gian qua, Ban Dân tộc tỉnh đã phối hợp cùng các ngành, chính quyền địa phường tổ chức hội nghị cung cấp thông tin. Từ những thông tin chính thống được các báo cáo viên cung cấp, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tiếp tục tuyên truyền, vận động đồng bào ở địa phương thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do các cấp phát động. Đồng bào dân tộc thiếu số đã tích cực tham gia vào các hoạt động xã hội, tự giác đóng góp ý kiến, phản ánh tâm tư nguyện vọng trong quá trình thực hiện pháp luật, giúp giữ gìn ổn định trật tự và an toàn xã hội…

Ban Dân tộc tỉnh tổ chức hội nghị cung cấp thông tin cho người có uy tín tại TP. Hà Tiên.

        Riêng tháng 9-2023, Ban Dân tộc tỉnh đã phối hợp các ngành của tỉnh tổ chức hội nghị tập huấn cung cấp thông tin cho trên 280 người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số ở các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh. Tại hội nghị, người có uy tín được cung cấp thông tin tổng quan về chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã - hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 và 6 tháng đầu năm 2023; tình hình an ninh, trật tự vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh; Luật Biên phòng Việt Nam năm 2022...

          Theo ông Danh Phúc - Tỉnh ủy viên, Trưởng ban Ban Dân tộc tỉnh, việc tổ chức hội nghị tập huấn cung cấp thông tin cho người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số là việc làm thường niên của tỉnh. Hội nghị nhằm cung cấp đầy đủ những thông tin cần thiết, từ đó người có uy tín sẽ tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. “Bên cạnh tổ chức hội nghị cung cấp thông tin, Ban Dân tộc tỉnh sẽ phát tài liệu, tờ rơi. Thời gian tới, Ban Dân tộc tỉnh sẽ tiếp tục phối cùng Báo Kiên Giang, Đài Phát thanh và Truyền hình Kiên Giang thực hiện các chuyên mục tuyên truyền về những chính sách, chương trình mục tiêu quốc gia để người có uy tín dễ dàng tiếp cận, từ đó phát huy được hiệu quả của người có uy tín trong đồng bào” ông Danh Phúc cho biết.

Danh Thành