Cổng thông tin điện tử Ban Dân Tộc

Cộng đồng

Xem với cỡ chữAA

Đảng ủy khối Các cơ quan-Doanh nghiệp tỉnh ban hành Kế hoạch hưởng ứng Cuộc thi viết “Tìm hiểu 65 năm truyền thống Bộ đội Biên phòng và Luật Biên phòng Việt Nam” năm 2023

(15:27 | 09/11/2023)

Thực hiện Kế hoạch số 213-KHPH/BTGTU-BĐBP, ngày 15/9/2023 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy - Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh về việc phối hợp tổ chức Cuộc thi viết “Tìm hiểu 65 năm truyền thống Bộ đội Biên phòng và Luật Biên phòng Việt Nam” năm 2023.

Đảng ủy khối Các cơ quan-Doanh nghiệp tỉnh có Kế hoạch số 98-KH/ĐUK Ngày 26 tháng 10 năm 2023, hưởng ứng Cuộc thi viết “Tìm hiu 65 năm truyn thng Bộ đội Biên phòng và Luật Biên phòng Việt Nam” năm 2023. Theo đó, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, hiu biết về 65 năm Ngày truyền thng Bộ đội Biên phòng (03/3/1959 - 03/3/2024) và 35 năm Ngày Biên phòng toàn dân (03/3/1989 - 03/3/2024); 49 năm Ngày truyền thng của Bội đội Biên phòng Kiên Giang (06/10/1975 - 06/10/2024); Luật Biên phòng Việt Nam.

Thông qua cuộc thi, nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động về bảo vệ chủ quyền lãnh th, an ninh biên giới quc gia, đảm bảo an ninh chính tr, trật tự, an toàn khu vực biên giới, xây dựng nền Biên phòng toàn dân vững mạnh gắn với thế trận quc phòng toàn dân và an ninh nhân dân vng chắc góp phần vào công cuộc xây dựng, phát trin, bảo vệ quê hương, đất nước trong thời k mới; xây dựng biên giới hòa bình, hữu ngh, hợp tác và phát trin; giúp cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong Khi hiu chính xác, đầy đủ về các quan đim, chủ trương, chính sách của Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ T quc nói chung và nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền lãnh th, an ninh biên giới quc gia nói riêng./.

Danh Thị Hạnh

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; 98 KH-ĐUK.hưởng ứng cuộc thi 65 truyền thống BĐBP.pdf