Cổng thông tin điện tử Ban Dân Tộc

Cộng đồng

Xem với cỡ chữAA

Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang ban hành Kế hoạch Phổ biến các Luật, Nghị quyết mới và triển khai một số nhiệm vụ về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

(10:50 | 31/10/2023)

Thực hiện Công văn số 3148/11 HĐPH ngày 24/7/2023 của Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương về việc phổ biến các luật, nghị quyết mới được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 5 và triển khai một số nhiệm vụ về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và Kế hoạch số 31/KH-UBND ngày 13/02/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác phổ biến giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023.

Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang ban hành Kế hoạch số 244/KH-UBND ngày 16/10/2023 Phổ biến các Luật, Nghị quyết mới và triển khai một số nhiệm vụ về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nhằm phổ biến sâu rộng nội dung cơ bản của các Luật, Nghị quyết mới được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 5, các Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, như: Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 19/4/2023 về tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ trong tình hình mới và Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 27/5/2023 về tăng cường phòng ngừa, đấu tranh tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc nhằm đáp ứng yêu cầu tiếp cận pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân. Qua đó, nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân trong tỉnh.

Tập trung thông tin, phổ biến về các chủ trương, chỉ đạo của Đảng, pháp luật của Nhà nước về bảo đảm trật tự an toàn giao thông; kịp thời biểu dương, phản ánh các mô hình hiệu quả, cách làm hay, gương người tốt, việc tốt trong việc chấp hành, thực hiện pháp luật về trật tự an toàn giao thông cũng như phổ biến giáo dục pháp luật về giao thông./.

Danh Thị Hạnh

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; 244-KH-UBND.phổ biến luật mới.pdf