TIN NỔI BẬT:
Lễ Kỷ niệm lần thứ 50 ngày hy sinh 4 vị Hòa thượng  *  Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Hòn Đất lần thứ IV năm 2024  *  Hội nghị tập huấn nghiệp vụ điều tra, thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số và sử dụng trang website điều hành cuộc điều tra năm 2024  *  Ban Dân tộc tỉnh Kiên Giang tổ chức Hội nghị tập huấn kỹ năng thực hiện Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi” cho cán bộ, công chức cấp huyện, cấp xã năm 2024  *  Ban Chỉ đạo Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh tổ chức Đại hội điểm Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Gò Quao lần thứ IV năm 2024.  *  Hội nghị tập huấn “Bồi dưỡng kiến thức về hòa giải viên ở cơ sở” cho người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số năm 2024  *  Tập huấn nâng cao năng lực cộng đồng thuộc chương trình mục tiêu quốc gia  *  Ban Dân tộc tỉnh hưởng ứng Tháng hành động về ATVSLĐ tỉnh Kiên Giang và kết hợp hướng ứng Tháng Công nhân năm 2024  *  Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Ban dân tộc tỉnh tiếp thu Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, Nghị quyết Đại hội XI Công đoàn Kiên Giang do Công đoàn viên chức tỉnh tổ chức  * 

Cổng thông tin điện tử Ban Dân Tộc

Cộng đồng

Xem với cỡ chữAA

Ban Dân tộc tỉnh và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang ký kết công tác phối hợp

(08:59 | 23/05/2023)

         Vừa qua 17-5, Ban Dân tộc tỉnh và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Kiên Giang tổ chức hội nghị đánh giá kết quả công tác phối hợp thực hiện chính sách dân tộc ở khu vực biên giới năm 2022 và ký kết kế hoạch phối hợp năm 2023.

                                                                  Các đại biểu tham dự Hội nghị

          Năm 2022, Ban Dân tộc tỉnh phối hợp với các đơn vị đồn Biên phòng mở 04 lớp bồi dưỡng kiến thức dân tộc cho cán bộ, công chức, viên chức các cấp và cán bộ chiến sỹ Bộ đội Biên phòng, Công an, Quân sự trên địa bàn tỉnh.

         Phối hợp thực hiện Quyết định số 3268/QĐ-UBND ngày 29/12/2021 của UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch thực hiện Dự án “Đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng, chống tội phạm về ma túy vùng đồng bào DTTS giai đoạn 2021-2025” trên địa bàn tỉnh; tổ chức 04 cuộc tuyên truyền ở các xã biên giới theo Quyết định số 350/QĐ-UBND ngày 27/01/2022 của UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc khu vực biên giới chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về xuất, nhập cảnh, phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, chống người thi hành công vụ.

                                                        Các đại biểu tham dự Hội nghị chụp ảnh lưu niệm

       Hai bên phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương hướng dẫn đồng bào dân tộc thực hiện tốt Chương trình giảm nghèo bền vững; xây dựng nông thôn mới; tham gia thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, văn nghệ và thể thao dân tộc thiểu số; xây dựng nếp sống văn hóa, giữ gìn, phát huy các giá trị bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc; thực hiện tốt công tác y tế cộng đồng, nâng cao kiến thức bảo vệ môi trường và phòng, chống tệ nạn xã hội hiệu quả ở khu vực biên giới.

       Hai bên vận động đồng bào các dân tộc tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội khu vực biên giới; tham gia công tác đối ngoại nhân dân, xây dựng mối quan hệ tốt đẹp giữa nhân dân hai bên biên giới; đấu tranh các hành vi lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo để chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Đẩy mạnh thực hiện các chương trình phát triển kinh tế, giúp người dân vươn lên giảm nghèo bền vững, tích cực hưởng ứng phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”.

       Trong năm 2023 và thời gian tới, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Kiên Giang và Ban Dân tộc tỉnh tiếp tục phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đồng bào các dân tộc, các tầng lớp nhân dân ở khu vực biên giới, biển đảo về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Trong đó, đẩy mạnh tuyên truyền Luật Biên phòng Việt Nam, các quy định của pháp luật liên quan đến quy chế khu vực biên giới trên đất liền, khu vực biên giới biển, phòng, chống các loại tội phạm ở khu vực biên giới, phòng, chống xuất nhập cảnh trái phép và chống khai thác bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định…

                     Ban Dân tộc tỉnh và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang ký kết công tác phối hợp năm 2023

         Đồng thời, các bên đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả các chương trình, đề án, dự án về phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh, nhất là vùng đồng bào dân tộc, tôn giáo, khu vực biên giới./.

Danh Thị Hạnh