Cổng thông tin điện tử Ban Dân Tộc

Cộng đồng

Xem với cỡ chữAA

Ban Dân tộc tỉnh tiếp và làm việc với Đoàn khảo sát Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang

(15:45 | 23/03/2023)

Chiều ngày 14/3/2023 vừa qua, Ông Danh Phúc, Tỉnh ủy viên - Trưởng Ban Dân tộc tỉnh tiếp và làm việc với Đoàn khảo sát do Ông Danh Nhỏ, Trưởng Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn, khảo sát về tình hình thực hiện một số chính sách đối với người Hoa và các dân tộc khác trên địa bàn tỉnh.  

                                                                 Ban Dân tộc tỉnh tiếp và làm việc với Đoàn khảo sát

Theo thống kê, toàn tỉnh có 27 thành phần dân tộc cùng sinh sống trên địa bàn, trong đó người Hoa chiếm 1,69% (29.606 người) dân số của tỉnh. Nhiều nhất là dân tộc Kinh chiếm 85,06% (1.487.331 người); Khmer chiếm 13,19% (230.500 người), các dân tộc thiểu số (DTTS) khác chiếm 0,06% (1.028 người).  

Qua đánh giá kết quả đạt được, những năm qua các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể đặc biệt quan tâm, tạo điều kiện cho cộng đồng người Hoa và các dân tộc khác trên địa bàn tỉnh phát huy các giá trị truyền thống, an tâm công tác, lao động sản xuất, vươn lên làm giàu chính đáng, nhiều chính sách đối với người Hoa và các dân tộc khác trên địa bàn tỉnh được quan tâm triển khai, thực hiện có hiệu quả.

Ban Dân tộc tỉnh với vai trò là cơ quan tham mưu trực tiếp về công tác dân tộc, chính sách dân tộc của tỉnh, đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 46/KH-UBND ngày 20/8/2007, cụ thể hóa Chỉ thị số 501/TTg của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện một số chính sách đối với người Hoa và nhiều văn bản có liên quan để chỉ đạo thực hiện. Qua triển khai, nhìn chung đồng bào người Hoa phấn khởi, luôn tin tưởng vào chủ trương, đường lối đổi mới của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần vào quá trình phát triển và tăng trưởng kinh tế, xã hội của tỉnh; tích cực phát triển kinh tế hộ gia đình, nâng cao đời sống, thực hiện tốt chính sách xóa đói giảm nghèo của Đảng và Nhà nước.

- Tham mưu thực hiện tốt công tác tuyên truyền, động viên đồng bào người Hoa và các dân tộc khác tham gia công tác xã hội, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, xây dựng phúc lợi công cộng tại địa phương. Từ năm 2022 đến nay, Ban Dân tộc tỉnh đã phối hợp với các sở, ngành có liên quan và UBND các huyện, thành phố tổ chức được 09 cuộc tuyên truyền, vận đồng phát huy vai trò của người có uy tín trong đồng bào DTTS, tổ chức 02 đoàn người có uy tín tiêu biểu đưa đi tham quan, trao đổi học tập kinh nghiệm tại một số tỉnh bạn theo Quyết định số 12/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; tổ chức 09 cuộc Hội nghị tập huấn thực hiện Đề án “Hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới vùng đồng bào DTTS” cho 260 đại biểu theo Quyết định số 1898/QĐ-TTg ngày 28/11/2017 của Thủ tướng Chính phủ,...

- Việc xây dựng lực lượng cốt cán, phát huy vai trò người có uy tín trong cộng đồng người Hoa: UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 56/QĐ-UBND ngày 10/01/2023 phê duyệt danh sách người có uy tín trong đồng bào DTTS giai đoạn 2023-2027 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang, có 285 vị là người có uy tính trong đồng bào DTTS, trong đó có 30 vị là người Hoa.

         

                        Đoàn khảo sát đến trao đổi và làm việc với Hội Tương tế Người Hoa xã Bình An, huyện Châu Thành

- Việc tổ chức dạy và học chữ Hoa cho người Hoa, chữ Khmer cho người Khmer: được các cấp uỷ, chính quyền quan tâm, tạo điều kiện để người dân tộc thiểu số được học tiếng nói, chữ viết của dân tộc mình nhằm giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc và được hưởng các chính sách ưu tiên đặc biệt nhằm tăng cơ hội tiếp cận về giáo dục cho con em vùng DTTS. Hằng năm, tỉnh đều xuất ngân sách hỗ trợ cho giáo viên và sách giáo khoa cho con em là đồng bào dạy chữ Khmer trong dịp hè; giúp đỡ, tạo điều kiện các địa phương trong tỉnh xây dựng trường mở lớp dạy chữ Hoa, Hội Tương tế người Hoa đều tổ chức dạy chữ Hoa trong các trường của người Hoa tại các điểm như: Rạch Giá, Châu Thành, Phú Quốc và Hà Tiên, đồng thời duy trì tiếng nói và chữ viết của đồng bào.

- Việc bảo tồn, phát huy những giá trị văn hóa, các lễ hội truyền thống của người Hoa và các dân tộc khác:  Hiện toàn tỉnh có 28 cơ sở tín ngưỡng của người Hoa thờ cúng theo truyền thống dân tộc (có 01 cơ sở được công nhận Di tích lịch sử văn hoá quốc gia là Di tích kiến trúc nghệ thuật Chùa Quang Đế); có 07 Hội tương tế người Hoa, đều là thành viên của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cùng cấp, hoạt động chủ yếu vào việc tuyên truyền chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, vận động người Hoa tham gia các phong trào ở địa phương, tương trợ giúp nhau phát triển kinh tế, bảo tồn và duy trì các phong tục tập quán.

Tại buổi làm việc, Đoàn khảo sát đánh giá cao những kết quả Ban Dân tộc tham mưu UBND tỉnh đạt được trong việc thực hiện một số chính sách đối với người Hoa và các dân tộc khác trên địa bàn tỉnh, đồng thời cũng chỉ ra những mặt còn tồn tại, hạn chế. Ông Danh Phúc, Tỉnh ủy viên - Trưởng Ban Dân tộc tỉnh đã ghi nhận những ý kiến đặt ra và trao đổi những vấn đề còn tồn tại, khó khăn, vướng mắc, qua đó kiến nghị với Đoàn một số vấn đề có liên quan đến việc thực hiện các chính sách đối với người Hoa thực hiện trong thời gian tới./.   

Cao Văn Hoàng