Cổng thông tin điện tử Ban Dân Tộc

Cộng đồng

Xem với cỡ chữAA

Kiên Giang quyết định chọn Tiếng Khmer là Tiếng dân tộc thiểu số để dạy và học trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh

(10:05 | 16/03/2023)

Dạy học Tiếng Khmer là chủ trương, chính sách lớn của Đảng và Nhà nước để giữ gìn và phát huy giá trị ngôn ngữ, giá trị văn hóa của các dân tộc thiểu số. Nhà nước khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh học tại các cơ sở giáo dục phổ thông là người dân tộc Khmer có nguyện vọng, có nhu cầu được học tiếng dân tộc của mình.

Môn Tiếng Khmer là môn học thuộc lĩnh vực giáo dục ngôn ngữ, là môn học tự chọn trong hệ thống môn học, chú trọng phát triển năng lực ngôn ngữ Khmer qua 4 kĩ năng: Nghe, nói, đọc và viết. Nhằm góp phần giáo dục ý thức giữ gìn, bảo tồn phát triển ngôn ngữ, văn hóa của người Khmer hài hòa với văn hóa của các dân tộc trên đất nước Việt Nam, ngày 14 tháng 3 năm 2023, Uỷ ban nhân dân tỉnh Kiên Giang ban hành Quyết định số 707/QĐ-UBND  về chọn Tiếng Khmer là Tiếng dân tộc thiểu số để dạy và học trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

                                                                       Ảnh minh họa

Theo đó, Chương trình môn học Tiếng Khmer được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 34/2020/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 9 năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành Chương trình giáo dục phổ thông Tiếng Bana, Tiếng Chăm, Tiếng Êđê, Tiếng Khmer, TiếngMông, Tiếng Mnông, Tiếng Thái.

         

                                                                             Ảnh minh họa

Điều kiện tổ chức dạy, chế độ chính sách đối với người dạy và người học, nguồn kinh phí thực hiện theo quy định tại Điều 2, Điều 7 Thông tư số 32/2021/TTBGDĐT ngày 22 tháng 11 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về Hướng dẫn thực hiện một số điều Nghị định số 82/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2010 của Chính phủ quy định việc dạy và học tiếng nói, chữ viết của dân tộc thiểu số trong các cơ sở giáo dục phổ thông và trung tâm giáo dục thường xuyên./.

T.Hoa (Văn phòng)

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; 707-QD-UBND.signed.pdf