Cổng thông tin điện tử Ban Dân Tộc

Cộng đồng

Xem với cỡ chữAA

Báo cáo tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính quý I năm 2023

(09:51 | 16/03/2023)

Ngày 15 tháng 3 năm 2023, Ban Dân tộc đã ban hành Báo cáo số 27/BC-BDT về tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính quý I năm 2023 của Ban Dân tộc./.

T.Hoa (Văn phòng)

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; 27 BC-BDT.signed.pdf