TIN NỔI BẬT:
Lễ Kỷ niệm lần thứ 50 ngày hy sinh 4 vị Hòa thượng  *  Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Hòn Đất lần thứ IV năm 2024  *  Hội nghị tập huấn nghiệp vụ điều tra, thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số và sử dụng trang website điều hành cuộc điều tra năm 2024  *  Ban Dân tộc tỉnh Kiên Giang tổ chức Hội nghị tập huấn kỹ năng thực hiện Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi” cho cán bộ, công chức cấp huyện, cấp xã năm 2024  *  Ban Chỉ đạo Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh tổ chức Đại hội điểm Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Gò Quao lần thứ IV năm 2024.  *  Hội nghị tập huấn “Bồi dưỡng kiến thức về hòa giải viên ở cơ sở” cho người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số năm 2024  *  Tập huấn nâng cao năng lực cộng đồng thuộc chương trình mục tiêu quốc gia  *  Ban Dân tộc tỉnh hưởng ứng Tháng hành động về ATVSLĐ tỉnh Kiên Giang và kết hợp hướng ứng Tháng Công nhân năm 2024  *  Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Ban dân tộc tỉnh tiếp thu Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, Nghị quyết Đại hội XI Công đoàn Kiên Giang do Công đoàn viên chức tỉnh tổ chức  * 

Cổng thông tin điện tử Ban Dân Tộc

Cộng đồng

Xem với cỡ chữAA

Ban Dân tộc tỉnh tiếp tục tổ chức Hội nghị tập huấn thực hiện Đề án “Hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới vùng dân tộc thiểu số” năm 2023 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang ở các xã có đông đồng bào dân tộc thiểu số.

(09:42 | 01/03/2023)

Các ngày 17, 20 và 22 tháng 02 năm 2023, Ban Dân tộc tỉnh Kiên Giang phối hợp UBND các huyện Giang Thành, U Minh Thượng và Vĩnh Thuận tổ chức tập huấn thực hiện Đề án “Hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới vùng dân tộc thiểu số” năm 2023. Hội nghị ở các địa phương do ông Danh Tha, Phó trưởng Ban Dân tộc tỉnh chủ trì; tham dự còn có đại diện Lãnh đạo UBND các huyện, xã và 120 đại biểu là cán bộ cơ sở, đại diện cộng đồng, lãnh đạo tổ, nhóm; cán bộ chi hội, đoàn thểhộ gia đình đồng bào dân tộc thiểu số của các xã tham dự, tiếp thu các nội dung tập huấn.

                                      ông Danh Tha, Phó trưởng Ban Dân tộc tỉnh phát biểu tại Hội nghị tập huấn

Tại Hội nghị, các đại biểu được tiếp cận các nội dung về quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bình đẳng giới trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, các văn bản liên quan đến chính sách hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới, các kỹ năng về giới và giáo dục giới tính, các vấn đề bất bình đẳng giới, thực trạng, nguyên nhân và giải pháp thúc đẩy bình đẳng giới vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

                                                                         Các đại biểu tham dự tập huấn  

Thông qua nội dung tập huấn, đã góp phần làm chuyển biến nhận thức và hành vi của cán bộ, đảng viên và người dân về ý thức chấp hành pháp luật về bình đẳng giới, nâng cao vai trò và vị thế của phụ nữ trong gia đình và xã hội, giáo dục kiến thức, kỹ năng bảo vệ, phòng ngừa bạo lực, xâm hại phụ nữ và trẻ em. Qua đó, góp phần phấn đấu thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu của Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới trên địa bàn tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2021-2025./.

Danh Thị Hạnh