TIN NỔI BẬT:
Lễ Kỷ niệm lần thứ 50 ngày hy sinh 4 vị Hòa thượng  *  Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Hòn Đất lần thứ IV năm 2024  *  Hội nghị tập huấn nghiệp vụ điều tra, thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số và sử dụng trang website điều hành cuộc điều tra năm 2024  *  Ban Dân tộc tỉnh Kiên Giang tổ chức Hội nghị tập huấn kỹ năng thực hiện Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi” cho cán bộ, công chức cấp huyện, cấp xã năm 2024  *  Ban Chỉ đạo Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh tổ chức Đại hội điểm Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Gò Quao lần thứ IV năm 2024.  *  Hội nghị tập huấn “Bồi dưỡng kiến thức về hòa giải viên ở cơ sở” cho người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số năm 2024  *  Tập huấn nâng cao năng lực cộng đồng thuộc chương trình mục tiêu quốc gia  *  Ban Dân tộc tỉnh hưởng ứng Tháng hành động về ATVSLĐ tỉnh Kiên Giang và kết hợp hướng ứng Tháng Công nhân năm 2024  *  Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Ban dân tộc tỉnh tiếp thu Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, Nghị quyết Đại hội XI Công đoàn Kiên Giang do Công đoàn viên chức tỉnh tổ chức  * 

Cổng thông tin điện tử Ban Dân Tộc

Cộng đồng

Xem với cỡ chữAA

Ngày 22/02/2023, Ban Chỉ đạo Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động ban hành Công văn số 38/BCĐ-KGVX về việc phát động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) tỉnh Kiên Giang và kết hợp hưởng ứng Tháng công nhân năm 2023.

(09:38 | 01/03/2023)

Theo đó, yêu cầu các sở, ban ngành tỉnh phát động trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động chấp hành đúng các quy định của pháp luật về công tác ATVSLĐ, quy chuẩn kỹ thuật trong lắp đặt, bảo trì, bảo dưỡng, kiểm định, vận hành, sử dụng, khai báo đối với các máy, thiết bị, vật tư, chất có yêu cầu nghiêm ngặt về ATVSLĐ.

Yêu cầu Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố phát động hưởng ứng Tháng hành động và Tháng Công nhân năm 2023 đến các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn thực hiện các quy định của pháp luật về công tác ATVSLĐ tại đơn vị; tổ chức theo dõi, phối hợp kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức thực hiện.

Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch hành động cụ thể, phù hợp với tình hình, điều kiện; tăng cường các hoạt động phối hợp, lồng ghép trong triển khai hưởng ứng Tháng hành động và Tháng công nhân năm 2023 đảm bảo tính thiết thực, hiệu quả; tăng cường triển khai các chương trình, hành động về ATVSLĐ, bám sát chủ đề Tháng hành động và vấn đề cần quan tâm của doanh nghiệp, cơ sở; tăng cường các hoạt động rà soát, xây dựng quy trình, biện pháp làm việc an toàn tại phân xưởng, nhà máy, các máy, thiết bị; quan tâm, chủ động đầu tư máy, thiết bị, dây chuyền công nghệ hiện đại, ứng dụng công nghệ thông tin trong kiểm tra các yếu tố nguy hiểm, có hại tại nơi làm việc, phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; đẩy mạnh các hoạt động đối thoại, triển khai các chưong trình hành động cụ thể về cải thiện điều kiện lao động, giảm căng thẳng tại nơi làm việc, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, môi trường làm việc an toàn, thân thiện;

Phát động các phong trào thi đua “Xanh - Sạch - Đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động”; ký giao ước thi đua đảm bảo ATVSLĐ trong các phân xưởng, tổ, đội; tổ chức các cuộc thi tìm hiểu pháp luật về ATVSLĐ, hội thi an toàn, vệ sinh viên giỏi; đồng thời tuyên dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác AT VSLĐ và phong trào thi đua; chú trọng các hoạt động tổ chức huấn luyện ATVSLĐ cho người lao động (NLĐ); kiểm định và khai báo việc sử dụng các thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về ATVSLĐ; chăm sóc sức khỏe NLĐ, khám sức khỏe định kỳ và khám phát hiện sớm bệnh nghề nghiệp (BNN) cho NLĐ, quan trắc môi trường lao động và có các biện pháp khắc phục ngay khi các điều kiện lao động không bảo đảm an toàn cho NLĐ, tự kiểm tra, rà soát nội quy, quy trình ATVSLĐ.

Ban Chỉ đạo chỉ đạo tổ chức thăm hỏi, động viên các nạn nhân và gia đình nạn nhân bị tai nạn lao động, BNN, các công nhân có hoàn cảnh khó khăn của doanh nghiệp; treo băng rôn tại trụ sở làm việc để hưởng ứng Tháng hành động từ ngày 01/5/2023 đến hết ngày 31/5/2023 và kết hợp hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2023.

Danh Thị Hạnh