Cổng thông tin điện tử Ban Dân Tộc

Cộng đồng

Xem với cỡ chữAA

Ông Trần Tuấn Anh, Phó Vụ trưởng Vụ Tuyên truyền - Ủy ban Dân tộc đến điều tra, khảo sát các hoạt động chính sách dân tộc tại xã đặc biệt khó khăn vùng biên giới của tỉnh Kiên Giang.

(15:19 | 04/05/2022)

     Thực hiện nhiệm vụ điều tra, khảo sát Dự án điều tra cơ bản năm 2022, ngày 28/4/2022, Đoàn công tác của Ủy ban Dân tộc do ông Trần Tuấn Anh, Phó Vụ trưởng Vụ Tuyên truyền tổ chức điều tra, khảo sát đánh giá thực trạng, đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền chính sách dân tộc ở các xã biên giới đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tại hai xã Phú Lợi và Phú Mỹ, huyện Giang Thành, tỉnh Kiên Giang.

 

Ông Trần Tuấn Anh Phó Vụ Trưởng Vụ tuyên truyền UBDT, phát biểu về mục đích, ý nghĩa của đoàn công tác đến khảo sát điều tra, hoạt động tuyên truyền CSDT

 

     Ông Trần Tuấn Anh cho biết mục đích, ý nghĩa của việc khảo sát, điều tra các hoạt động tuyên truyền về chính sách dân tộc tại các xã đặc biệt khó khăn vùng biên giới theo Quyết định số 241/QĐ-UBDT ngày 14/4/2021 của Ủy ban Dân tộc về việc tổ chức chủ trì thực hiện Dự án điều tra cơ bản năm 2021; Quyết định số 571/QĐ-UBND ngày 7/9/2021 của Ủy ban Dân tộc phê duyệt Đề cương, dự toán kinh phí, dự án điều tra cơ bản thực hiện năm 2021-2022.

 

Các đ/c trong đoàn công tác phát phiếu khảo sát, điều tra và hướng dẫn (ảnh 2).

 

     Tại xã Phú Mỹ, Đoàn làm việc với Phòng Văn hoá - Thông tin, Trung tâm Văn hóa, Đài Truyền thanh, Đồn Biên phòng và Văn phòng HĐND-UBDN huyện Giang Thành; tại UBND xã Phú Lợi và UBND xã Phú Mỹ, Đoàn làm việc với Người có uy tín, Ban Mặt trận các ấp, Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ các ấp, Chi Hội trưởng, Chi Hội phó Phụ nữ;     Chi Hội trưởng Nông dân; Trưởng ấp, Phó Trưởng ấp, đại diện các hộ có kinh tế khá, đại diện các hộ nghèo…

 

     Thực hiện nhiệm vụ điều tra, khảo sát, Đoàn công tác đã phỏng vấn với một số cán bộ của 02 xã Phú Lợi, Phú Mỹ và cán bộ chiến sỹ Đồn Biên phòng xã Phú Mỹ để nắm tình hình về công tác tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đặc biệt là các chính sách dân tộc cũng như mong muốn của bà con nơi đây để hiểu hơn về đời sống và nguyện vọng của bà con. Qua đó, để làm cơ sở tham mưu ban hành chủ trương, chính sách trong công tác tuyên truyền thời gian tới phù hợp với đặc thù của đồng bào dân tộc thiểu số vùng biên giới, góp phần nâng cao hơn nữa nhận thức của đồng bào về các quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

 

Danh Phố (PCSDT)