Cổng thông tin điện tử Ban Dân Tộc

Cộng đồng

Xem với cỡ chữAA

Sơ kết tình hình thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng giáo dục dân tộc trên địa bàn tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2018-2025”

(09:20 | 26/01/2022)

     Kiên Giang là tỉnh nằm ở phía Tây Nam của Tổ quốc, thuộc vùng kinh tế trọng điểm Đồng bằng Sông Cửu Long có vị trí chiến lược quan trọng. Diện tích tự nhiên hơn 6.348km2, có đường biên giới trên bộ giáp Campuchia dài 49,6km, có vùng biển rộng hơn 63.000km2. Toàn tỉnh có 15 huyện, thành phố, gồm 15 đơn vị hành chính cấp huyện (12 huyện và 03 thành phố), 144 xã, phường, thị trấn, 950 ấp, khu phố. Có 49 xã được phân định khu vực thuộc vùng dân tộc thiểu số (DTTS). Dân số có 1.748.465 người, trong đó dân tộc Kinh có 1.487.331 người, chiếm tỷ lệ 85,06% tổng dân số toàn tỉnh; dân số là người DTTS có 261.134 người, chiếm tỷ lệ 14,94%, (dân tộc Khmer có 230.500 người, chiếm 13,19%; người Hoa có 29.606 người, chiếm 1,69%; các DTTS khác 1.028 người, chiếm 0,06%). Đồng bào DTTS (dân tộc Khmer) ở Kiên Giang chủ yếu cư trú ở nông thôn, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo,… Đây là địa bàn khó khăn về giáo dục, đào tạo, do đó Đảng và Nhà nước luôn quan tâm, có các chính sách để phát triển bền vững vùng DTTS.

 

     Trong những năm qua, thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tỉnh Kiên Giang đẩy mạnh thực hiện các điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục vùng DTTS, kiên cố hóa trường lớp, xây dựng trường chuẩn quốc gia, phát triển đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý nhằm củng cố kết quả phổ cập giáo dục, nâng cao dân trí, thu hẹp khoảng cách về chất lượng giáo dục so với các địa bàn có điều kiện thuận lợi theo Đề án “Nâng cao chất lượng giáo dục dân tộc trên địa bàn tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2018-2025”.

 

     Giai đoạn 2018-2021, tỉnh Kiên Giang đã tổ chức triển khai Quyết định số 1091/QĐ-UBND ngày 10/5/2021 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Đề án “Nâng cao chất lượng giáo dục dân tộc trên địa bàn tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2018-2025”. Hàng năm, lồng ghép hướng dẫn một số nội dung của Đề án vào hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học đối với giáo dục dân tộc để các đơn vị thực hiện.

 

     Hiện nay, số học sinh DTTS theo học ở các cấp học là 41.091 học sinh (Tiểu học 21.761; Trung học cơ sở 14.879; Trung học phổ thông: 4.451) chiếm tỷ lệ 13,7%. Chất lượng giáo dục vùng DTTS ngày càng được nâng cao, thực hiện có hiệu quả chính sách của Đảng và Nhà nước về giáo dục và đào tạo. Quy mô trường lớp tiếp tục được đầu tư; thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ học tập, miễn, giảm học phí cho học sinh DTTS. Hằng năm huy động học sinh DTTS từ 6-14 tuổi đến trường đạt trên 90%. Toàn tỉnh hiện có 06 trường phổ thông dân tộc nội trú (PTDTNT) huy động trên 1.600 học sinh, Trường Trung cấp nghề Dân tộc Nội trú tỉnh Kiên Giang dạy nghề cho hơn 600 học sinh là người DTTS.

 

     Thực hiện đổi mới phương pháp dạy và học nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo, rèn luyện phương pháp tự học và vận dụng kiến thức, kỹ năng của học sinh; khắc phục lối truyền thụ 1 chiều, ghi nhớ máy móc. Thực hiện nghiêm túc quy chế, đánh giá xếp loại học sinh, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý dạy học, kiểm tra, đánh giá học sinh trong các cơ sở giáo dục phù hợp đối tượng học sinh DTTS. Kết hợp một cách hợp lý giữa hình thức trắc nghiệm tự luận với trắc nghiệm khách quan, giữa kiểm tra lý thuyết và kiểm tra thực hành trong các bài kiểm tra theo 4 mức độ yêu cầu: nhận biết, thông hiểu, vận dụng và vận dụng cao, tiếp tục nâng cao yêu cầu vận dụng kiến thức chuyên môn vào thực tiễn phù hợp với học sinh.

 

     Chất lượng dạy và học trong các trường phổ thông dân tộc nội trú ngày càng được nâng lên. Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở (THCS), trung học phổ thông (THPT) hằng năm đạt trên 99%, tỷ lệ học sinh bỏ học dưới 2%; Trường phổ thông Dân tộc Nội trú tỉnh có 61,2% trúng tuyển đại học, cao đẳng, 3,24 % học đại học hệ cử tuyển, 25,84% học nghề, 9,72 % trở về địa phương.

 

     Qua 03 năm thực hiện, công tác giáo dục dân tộc đạt được nhiều kết quả: học sinh DTTS học đúng tuổi ở Tiểu học từ 93,57%, THCS 74,5%; tỷ lệ học sinh DTTS bỏ học ở Tiểu học 0,10%, THCS 0,26%, THPT 0,19%; có 92,78% trẻ em 11 tuổi hoàn thành chương trình giáo dục Tiểu học; 90% thanh, thiếu niên từ 15 đến 18 tuổi tốt nghiệp THCS; tỷ lệ người từ 15 đến 35 tuổi đạt chuẩn xóa mù chữ ở mức độ 1. Hệ thống trường, lớp học ở vùng DTTS từng bước đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục, các trường PTDTNT được củng cố, phát triển có 100% trường PTDTNT, 14,9% trường phổ thông ở xã có đông đồng bào DTTS có dạy chữ Khmer, 3/6 trường PTDTNT đạt chuẩn quốc gia, 2,39% học sinh DTTS được học trường PTDTNT. Thực hiện kịp thời, đầy đủ các chính sách cho cán bộ, giáo viên và học sinh DTTS. Chất lượng dạy và học ở các trường phổ thông dân tộc nội trú và các trường phổ thông ở các xã vùng DTTS được nâng lên cả về số lượng và chất lượng. Tổ chức các hoạt động giáo dục, công tác đổi mới phương pháp trong giảng dạy được chú trọng hơn, sâu hơn, hiệu quả hơn. Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy và quản lý được thực hiện tốt góp phần tích cực cho việc đổi mới quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục dân tộc. Kết quả thực hiện các chính sách đối với đồng bào DTTS nói chung, đối với học sinh, giáo viên nói riêng là động lực và điều kiện thuận lợi để phát triển giáo dục vùng khó khăn, từng bước đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

 

   Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn những khó khăn, hạn chế việc huy động học sinh DTTS đi học còn gặp nhiều khó khăn; số trường phổ thông ở vùng đồng bào DTTS dạy tiếng dân tộc còn ít, việc học tập tiếng dân tộc của học sinh triển khai chậm, năng lực tiếp cận, hòa nhập của học sinh còn chậm. Số trường PTDTNT đạt chuẩn quốc gia còn thấp, diện tích một số trường chưa đáp ứng yêu cầu học tập, chưa thực hiện lộ trình tăng chỉ tiêu tuyển sinh đối với trường PTDTNT huyện từ 250 lên 400 học sinh/năm.

     

Với những kết quả đạt được trong 03 năm qua, nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục vùng đồng bào DTTS củng cố kết quả phổ cập giáo dục, nâng cao dân trí, thu hẹp khoảng cách về chất lượng giáo dục so với các địa bàn có điều kiện thuận lợi. Thời gian tới, cần tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong đổi mới giáo dục và phát triển giáo dục vùng DTTS. Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ và giải pháp của Đề án “Nâng cao chất lượng giáo dục dân tộc trên địa bàn tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2018-2025” được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1091/QĐ-UBND ngày 10/58/2018, đảm bảo thực hiện đạt các mục tiêu của Đề án giai đoạn 2021-2025.

     

Giai đoạn 2021-2025 kiến nghị Hội đồng nhân dân, UBND xem xét có lộ trình tăng quy mô chỉ tiêu tuyển sinh đối với trường PTDTNT THCS từ 250 học sinh lên 400 học sinh/năm học; đối với trường PTDTNT THPT từ 420 học sinh lên 490 học sinh/năm học. Xây dựng thêm 01 trường PTDTNT ở huyện Hòn Đất./.

Một số hình ảnh Đề án “Nâng cao chất lượng giáo dục dân tộc trên địa bàn tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2018-2025”.