Cổng thông tin điện tử Ban Dân Tộc

Cơ cấu tổ chức

Xem với cỡ chữAA

QUYẾT ĐỊNH: Về việc ban hành Quy chế làm việc của Ban Dân tộc tỉnh Kiên Giang

(10:20 | 04/03/2019)


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   QĐ số 17 QĐ-BDT Vv ban hành Quy chế làm việc BDT.pdf