Cổng thông tin điện tử Ban Dân Tộc

Cơ cấu tổ chức

Xem với cỡ chữAA

QUYẾT ĐỊNH: Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Dân tộc tỉnh Kiên Giang

(14:43 | 13/02/2019)


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Dân tộc.pdf