Cổng thông tin điện tử Ban Dân Tộc

Thông tin chung

Xem với cỡ chữAA

Tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức và trách nhiệm về an toàn thông tin

(14:02 | 07/04/2016)

 Thực hiện Công văn số 33/CATTT-VP ngày 02/02/2016 của Cục An toàn thông tin – Bộ Thông tin và Truyền thông về việc tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức và trách nhiệm về an toàn thông tin, Sở Thông tin và Truyền thông đăng tải các tài liệu về công tác đảm bảo an toàn thông tin đối với hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước.

Tài liệu đính kèm bao gồm:

- Cẩm nang an toàn thông tin cho cán bộ, công chức, viên chức: Cung cấp các thông tin và kỹ năng cơ bản nhất về một số nguy cơ mất an toàn thông tin phổ biến trong việc sử dụng thiết bị và dịch vụ CNTT như: các bước thiết lập máy tính mới an toàn; an toàn thông tin khi sử dụng mạng không dây; kỹ năng phòng chống mã độc; hướng dẫn nhận biết, phòng chống thư rác, thư giả mạo, tin nhắn rác; hướng dẫn sử dụng mạng xã hội an toàn.

- Poster tuyên truyền về an toàn thông tin.

- Tờ gấp tuyên truyền về an toàn thông tin.


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; Cam nang an toan thong tin.pdf; To gap.pdf