Cổng thông tin điện tử Ban Dân Tộc

TIN ẢNH > Phòng An ninh nội địa – Công an tỉnh Kiên Ging “Tiếp sức tới trường” cho 180 em học sinh huyện Gò Quao