TIN NỔI BẬT:
Công đoàn Cơ sở Ban Dân tộc tỉnh Kiên Giang tổ chức Đại hội công đoàn nhiệm kỳ 2023-2028  *  THƯ CHÚC TẾT CHÔL CHNĂM THMÂY CỦA TỈNH ỦY, HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN, ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM VÀ CHỈ HUY CÁC LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG  *  Ban Dân tộc tỉnh Kiên Giang phối hợp Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh và nhóm từ thiện “Vì trẻ em thân yêu” trao tặng 20 chiếc xe đạp cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Minh Hòa, huyện Châu Thành  *  Lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh dự Lễ Khánh thành và kiết giới Sima Ngôi Chánh điện chùa Lục Phi thuộc huyện Gò Quao  *  Ban Dân tộc tỉnh tiếp và làm việc với Đoàn khảo sát Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang  *  Hướng tới kỷ niệm 113 năm ngày quốc tế phụ nữ 8/3  *  Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở và Thủ trưởng cơ quan Ban Dân tộc tỉnh tổ chức Họp mặt chào mừng Kỷ niệm 113 năm Ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 và 1983 Khởi nghĩa Hai Bà Trưng.  *  Quy chế tổ chức và hoạt động của trường phổ thông dân tộc nội trú  *  Ban Dân tộc tỉnh tiếp tục tổ chức Hội nghị tập huấn thực hiện Đề án “Hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới vùng dân tộc thiểu số” năm 2023 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang ở các xã có đông đồng bào dân tộc thiểu số.  * 

Cổng thông tin điện tử Ban Dân Tộc