Cổng thông tin điện tử Ban Dân Tộc

Thông tin điều hành

Xem với cỡ chữAA

Báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành năm 2021

(16:33 | 02/12/2021)


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; 185 BC-BDT Kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành năm 2021.pdf