Cổng thông tin điện tử Ban Dân Tộc

Thông tin điều hành

Xem với cỡ chữAA

Kế hoạch đánh giá, xếp loại công chức và người lao động năm 2021

(16:30 | 02/12/2021)


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; 73 KH-BDT Đánh giá, xếp loại công chức và người lao động năm 2021.pdf