Cổng thông tin điện tử Ban Dân Tộc

Y tế

Xem với cỡ chữAA

Hướng dẫn cách ly y tế và xét nghiệm SARS-CoV-2 cho các đối tượng có nguy cơ đến, trở về từ khu có dịch, ổ dịch

(14:09 | 12/07/2021)


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; 2193.signed.pdf