Cổng thông tin điện tử Ban Dân Tộc

Y tế

Xem với cỡ chữAA

Đẩy mạnh triển khai ứng dụng, cài đặt ứng dụng Bluezone

(10:27 | 31/08/2020)

Ngày 19/8/2020 UBND tỉnh Kiên Giang vừa ban hành Công văn số 1119/UBND-KGVX về việc đẩy mạnh triển khai ứng dụng, cài đặt ứng dụng Bluezone trong phòng, chống dịch Covid-19.

Theo văn bản, yêu cầu Giám đốc (Thủ trưởng) các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; Chủ tịch UBND huyện, thành phố và Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn  triển khai đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại cơ quan, đơn vị cài đặt và sử dụng ứng dụng Bluezone trên điện thoại thông minh. Đồng thời hướng dẫn khách đến liên hệ công tác và người thân sử dụng ứng dụng này.

Theo đó, Đoàn Thanh niên, Liên đoàn Lao động, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân tỉnh phát động đoàn viên, thanh niên, hội viên tổ chức cài đặt và hướng dẫn người dân nơi sinh sống cài đặt và sử dụng ứng dụng Bluezone. Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo hiệu trưởng các cơ sở giáo dục và đào tạo trên địa bàn yêu cầu giáo viên và học sinh, sinh viên có điện thoại di động thông minh cài đặt cho mình và cho người thân; đồng thời tuyên truyền đến phụ huynh khuyến khích cài đặt ứng dụng Bluezone cho mình và cho gia đình…..

Sở Thông tin và Truyền thông tiếp tục đẩy mạnh công tác truyền thông, chỉ đạo, phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Kiên Giang thường xuyên cập nhật thông tin và tăng cường tuyên truyền về phòng, chống dịch bệnh Covid -19, cũng như việc cài đặt ứng dụng Bluezone cho người dân biết, thực hiện.

Cổng Thông tin điện tử tỉnh tổ chức đưa tin tuyên truyền về việc sử dụng ứng dụng Bluezone và định kỳ nhắc lại. Tổ chức hướng dẫn, cung cấp tài liệu cài đặt ứng dụng đến các cơ quan, đơn vị, người dân; triển khai hình ảnh tuyên truyền bản in và dán nơi công cộng, điểm đông người; bản điện tử chiếu ở các bảng điện tử trong thang máy và các địa điểm công cộng. Chỉ đạo các doanh nghiệp viễn thông trên địa bàn tỉnh hỗ trợ tin nhắn, thông báo cài đặt ứng dụng Bluezone trên điện thoại người dân trong tỉnh; thời gian nhắn tin bắt đầu từ ngày 03/8/2020./.

Tin: T.Hoa (Văn phòng)