Cổng thông tin điện tử Ban Dân Tộc

Thông tin điều hành

Xem với cỡ chữAA

Quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giài quyết của Ban Dân tộc/UBND cấp huyện áp dụng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

(22:15 | 04/08/2020)